NILÖRNGRUPPENS RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2007

• Orderingången ökade till 68,4 MSEK (57,5)
• Omsättningen ökade till 68,3 MSEK (61,5)
• Rörelseresultatet ökade till 1,1 MSEK (-1,9)
• Periodens resultat ökade till 0,8 MSEK (-3,1)
• Resultatet per aktie ökade till 0,28 kronor (-1,17)

Om oss

Nilörn designar, tillverkar och marknadsför etiketter och etikettkoncept till mode- och konfektionsindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar