HÅLLBARHETSRAPPORT NILSONGROUP 2016

Vi vill med denna rapport belysa hur vi på olika vis arbetar med hållbarhetsfrågor. Under 2016 har vi tagit ett stort steg mot en bättre samordning för att ge kunden mer, främst med nya e-handelsplattformen FEETFIRST.SE. Detta har inneburit flera nya samdriftsbutiker och en förenklad process för vår e-handel. Nu kan vi med ett större helhetsperspektiv möta hållbarhetsfrågor i hela vår näringskedja.  

Alla skor som finns i vår webbshop och ute i våra butiker har gått igenom en viktig resa från idé till färdig produkt. Under året har vi fortsatt att förkorta vår ”skoresa”, b.la. tack vare uppstart av egen prototypstudio -  den andra av sin sort i Europa. Här befäster vi den tekniska kunskapen och kvaliteten på produkterna tidigt i processen i samråd med produktutvecklare och tekniker. Under det gångna året har vi också hittat sätt att effektivisera transporterna ut i butik, med hjälp av så kallad samlastning. Där optimerar vi fyllnadsgraden på samtliga pallar ut till våra butiker innefattande e-handelsordrar till kunder, produktpåfyllning, marknadsmaterial etc. Med ökad närvaro online, så utvecklar vi vår lagerhantering och  e-handel ständigt.

Som ledande aktör i den svenska skobranschen har NilsonGroup ett ansvar som vi tar på stort allvar. En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är att föra vidare vår kompetens till produktionsledet. Bland annat genomför vi kontinuerligt utbildningar hos våra leverantörer. Vi utbildar och handleder också våra partners i hur de på egen hand kan arbeta med hållbarhetsfrågor. Under 2016 genomfördes 34 internutbildningar ute hos våra leverantörer.

Händelser under 2016

  • STUDIO SWEDEN– En ny modern prototypstudio på huvudkontoret i Varberg
  • COACHNING – Ständiga utbildningar hos leverantörer för att uppnå hållbara resultat
  • SAMLASTNING – Optimering av fyllnadsgraden per skickad butiksorder
  • VATTENTÄTA PRODUKTER – Utökat sortiment för egna vattentäta produkter, pågående projekt om utfasning av perfluorerade ämnen i produkter och framtagning av nya ersättningsmaterial i samarbete med befintliga och nya leverantörer

Läs hela hållbarhetsrapporten här. Frågor, synpunkter eller tips? Kontakta: csr@nilsongroup.com

För mer information vänligen kontakta:
Jonna Burman, CSR-koordinator NilsonGroup
Mail: jonna.burman@nilsongroup.com
Telefon: 0340-865 08

Linda Fernell
Informations & PR-ansvarig
+46340-596484
linda.fernell@nilsongroup.com

Taggar:

Om oss

NilsonGroup är Skandinaviens ledande skokoncern. Genom våra butikskoncept; DinSko, Nilson Shoes, Skopunkten, Jerns, Radical Sports samt franchisebaserade Ecco Stores kan vi erbjuda något som passar för alla. Ett oslagbart utbud i kombination med starka varumärken. Med ca 300 butiker i Sverige, Norge och Finland omsatte NilsonGroup 3 miljarder under 2017. FEETFIRST.SE

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Vårt fokus på förbättrad kvalité som vi genomfört tillsammans med våra tillverkare har gett tydliga framgångar. Den nya prototypstudion ökar möjligheten för oss att utveckla våra egna skovarumärken ytterligare
Mats Nilsson, VD NilsonGroup