NIRA Dynamics AB förbereder sig för framtiden

NIRA Dynamics, ett Linköpingsbaserat mjukvaruföretag som arbetar inom området trafiksäkerhet, har genomfört en genomgripande omorganisation för att vara förberedda för en framtid med fler affärer inom olika teknikområden. Företaget positionerar sig nu för att bredda sina affärer till ytterligare ett affärsområde med fokus på analys av fordonets omgivning. En teknologi som kommer att krävas i framtiden då fordon kommer att framföras allt mer automatiserat.   

NIRA Dynamics har hittills arbetat uteslutande med säkerhetsfunktioner relaterade till bilens inre liv. NIRAs system som ser till att bilens däcktryck är rätt och att hjulet är ordentligt fastdraget är två exempel på framgångsrika storsäljare som bidrar till en högre trafiksäkerhet och i första fallet även en mindre miljöpåverkan då felaktigt däcktryck leder till högre bränsleförbrukning.

De senaste åren har det på NIRA bedrivits forskning kring hur man kan använda bilen som en sensor/mätenhet för vägens beskaffenhet. Med det menas till exempel att hitta hål i vägen, att bedöma vägens grovhet och avgöra vilket grepp som råder på vägen. Intresset för den här typen av information finns hos myndigheter och entreprenörer som ansvarar för vägunderhåll och halkbekämpning, hos leverantörer av digitala kartor där nya kartlager kan inkluderas, men även hos biltillverkare som vill att deras fordon, när de körs autonomt, ska anpassa sitt körsätt till vägens beskaffenhet.

”Man behöver inte tänka så långt in i framtiden för att inse att automatiserad körning kräver kunskap om vägens beskaffenhet. Det räcker med att slå på farthållaren i dagens bilar för att efter att ha passerat den första vägbulan slås av tanken att det vore väldigt bra om bilen själv kunde sänka farten så att passagen över vägbulan blir behaglig. Detta är ett enkelt exempel, men längre fram i tiden handlar det om att tryggt kunna sätta sig i en självkörande taxi även en dag i januari med hala vägpartier”, säger NIRA Dynamics VD Predrag Pucar.

NIRA organiserar sig nu huvudsakligen i två affärsenheter, en som arbetar med säkerhets- och diagnosfunktioner i bilen (Vehicle Onboard Analytics) och den andra arbetar med analys av bilens omgivning (Road Perception). Det nya området innebär även att NIRA Dynamics flyttar fram positionerna för den teknologi som används. Teknikområden som har fått mer fokus är molntjänster, artificiell intelligens, maskininlärning, kamerateknik/bildbehandling och vägvädermodeller. Det sista teknikområdet attackeras i samarbete med Klimator – ett kunskapsföretag från Göteborgs universitet.

”Nya affärer har redan börjat komma in och den nya affärsenheten har som mål fördubbla NIRAs omsättning inom 4-5 år”, säger Johan Hägg, marknads- och försäljningschef.

Detta kommer innebära att NIRA Dynamics kommer att anställa fler personer till finansavdelningen, marknadsföring och försäljning, samt till teknisk utveckling.

Johan Hägg, Marknads- och försäljningschef

Telefon: 0700-454056

E-post: johan.hagg@niradynamics.se

 

NIRA Dynamics grundades 2001 och har sitt huvudkontor i Sverige. Med specialistkompetens inom bland annat sensorfusion utvecklar NIRA kostnadseffektiva säkerhets- och navigationslösningar som skapar mervärden för den globala fordonsindustrin. Kunderna inkluderar några av världens ledande biltillverkare, såsom Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Volvo, Fiat och Renault.

Taggar:

Om oss

NIRA Dynamics grundades 2001 och har sitt huvudkontor i Sverige. Med specialistkompetens inom bland annat sensorfusion utvecklar NIRA kostnadseffektiva säkerhets- och navigationslösningar som skapar mervärden för den globala fordonsindustrin. Kunderna inkluderar några av världens ledande biltillverkare, såsom Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Volvo, Fiat och Renault.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Nya affärer har redan börjat komma in och den nya affärsenheten har som mål fördubbla NIRAs omsättning inom 4-5 år
Johan Hägg - Marknads- och försäljningschef
Man behöver inte tänka så långt in i framtiden för att inse att automatiserad körning kräver kunskap om vägens beskaffenhet. Det räcker med att slå på farthållaren i dagens bilar för att efter att ha passerat den första vägbulan slås av tanken att det vore väldigt bra om bilen själv kunde sänka farten så att passagen över vägbulan blir behaglig. Detta är ett enkelt exempel, men längre fram i tiden handlar det om att tryggt kunna sätta sig i en självkörande taxi även en dag i januari med hala vägpartier
Predrag Pucar - VD