KPMG lämnar Tegelbacken

Lokalerna på Tegelbacken är i stort behov av renovering. KPMG kommer att lämna sina lokaler på Tegelbacken, antingen för gott eller under tiden för renoveringen, då fastigheten som verksamheten har varit etablerad i sedan 1989 ska renoveras helt. NIRAS har fått i uppdrag att vara KPMG:s rådgivare i lokalprojektet.

KPMG har nu inlett processen med att söka etableringsalternativ som ska ha plats för de ca 750 medarbetare som finns i Stockholm. En flytt av verksamheten är planerad till början av 2014. Det nya huvudkontoret ska spegla att KPMG är ett modernt, internationellt företag med en hög kompetens och en flexibel organisation.

NIRAS har fått i uppdrag att vara KPMG:S rådgivare under hela lokalprojektet, från analys av det framtida lokalbehovet till stöd i genomförandeprocessen.

– Vi är väldigt glada och stolta över att få uppdraget att få arbeta med KPMG i denna stora omlokalisering och att få möjlighet att bidra till att KPMG får ett nytt Stockholmskontor som blir en inspirerande mötesplats för både kunder och medarbetare, säger Anneli Hasselström, ansvarig för uppdraget på NIRAS.

Bild: Anneli Hasselström, seniorkonsult på NIRAS

För mer information, kontakta:

Anneli Hasselström, 08-503 884 52, anneli.hasselstrom@niras.se


NIRAS är med cirka 1 300 anställda ett av norra Europas ledande konsultföretag inom fastigheter, infrastruktur och miljö med anställda i Danmark, Sverige, Finland, Polen och Estland. NIRAS i Sverige har cirka 150 medarbetare på sju orter; Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Linköping, Uppsala och Umeå. NIRAS omsätter drygt 120 miljoner Euro. Affärsidén för NIRAS i Sverige är att skapa hållbar lönsamhet genom att erbjuda ledande konsulttjänster inom fastigheter, lokaler, samhällsbyggande, miljö och klimat samt internationellt utvecklingssamarbete.


Taggar:

Om oss

NIRAS är med cirka 1400 anställda ett av norra Europas ledande konsultföretag inom fastigheter, infrastruktur och miljö med anställda i Danmark, Sverige, Finland, Polen och Estland. NIRAS i Sverige har cirka 150 anställda på sju orter; Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Linköping, Uppsala och Umeå. NIRAS omsätter drygt 120 miljoner Euro. Affärsidén för NIRAS i Sverige är att skapa hållbar lönsamhet genom att erbjuda ledande konsulttjänster inom fastigheter, lokaler, samhällsbyggande, miljö och klimat samt internationellt utvecklingssamarbete.

Media

Media

Dokument & länkar