NIRAS miljöexperter bistår Sveriges Geologiska Undersökning

NIRAS har som ett av fem svenska teknikkonsultföretag tecknat ramavtal med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Ramavtalet är på minst två år och omfattar undersökning, riskbedömning och åtgärdsutredning av efterbehandlingsobjekt där en f d statlig organisation har bedrivit en förorenande verksamhet. I vissa fall går SGU in då det också helt eller delvis saknas ansvarig part.

Det är NIRAS miljökonsulter inom affärsområdet Environment som kommer att hantera de aktuella projekten. Företagets erfarenhet och starka referenser inom miljöområdet var avgörande för SGU:s val av miljökonsult. Framför allt efterfrågade man stor erfarenhet och goda referenser inom sediment, klorerade lösningsmedel i mark och grundvatten samt åtgärdsutredning och riskbedömningar.

-SGU är en ny kund för NIRAS och samarbetet är helt rätt utifrån vår kompetensprofil. Vi ser fram emot att kunna bistå med miljötekniker från såväl den svenska verksamheten som vårt danska moderbolag i de kommande projekten, säger Johan Helldén, affärsområdeschef för NIRAS Environment i Sverige.

Kontaktpersoner:

NIRAS
Jan Leife, VD, 08 5038 4478
Johan Helldén, affärsområdeschef, 0733 21 02 94

NIRAS är med cirka 1 300 anställda ett av norra Europas ledande konsultföretag inom fastigheter, infrastruktur och miljö med anställda i Danmark, Sverige, Finland, Polen och Estland. NIRAS i Sverige har cirka 150 anställda på sju orter; Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Linköping, Uppsala och Umeå. NIRAS omsätter drygt 120 miljoner Euro. Affärsidén för NIRAS i Sverige är att skapa hållbar lönsamhet genom att erbjuda ledande konsulttjänster inom fastigheter, lokaler, samhällsbyggande, miljö och klimat.

Taggar:

Om oss

NIRAS är med cirka 1400 anställda ett av norra Europas ledande konsultföretag inom fastigheter, infrastruktur och miljö med anställda i Danmark, Sverige, Finland, Polen och Estland. NIRAS i Sverige har cirka 150 anställda på sju orter; Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Linköping, Uppsala och Umeå. NIRAS omsätter drygt 120 miljoner Euro. Affärsidén för NIRAS i Sverige är att skapa hållbar lönsamhet genom att erbjuda ledande konsulttjänster inom fastigheter, lokaler, samhällsbyggande, miljö och klimat samt internationellt utvecklingssamarbete.

Dokument & länkar