NIRAS projektleder första nybyggnationen i Masthusen i Malmö

Det är nu klart att Diligentia valt NIRAS att projektleda uppförandet av kvarter 11, den första etappen i Västra hamnens nya stadsdel Masthusen. Det är totalt 18 kvarter som ska byggas i Västra Hamnen i Malmö, varav uppförandet av det första påbörjas i april, och ska ligga i anslutning till ICA Maxi-butiken. NIRAS kommer att projektleda nybyggnationen i detta kvarter som omfattar totalt ca 9500 kvm kontor och kommersiell handel. Etapp ett beräknas stå klar för inflyttning i slutet av 2013.


Ansvarig projektledare från NIRAS är Ola Palmquist, senior projektledare, med gedigen erfarenhet av större projekt.

Med Masthusen skapar Diligentia en ny stad i staden, som kommer att innehålla nya kontor och lägenheter som kompletteras med handel, service och restauranger. Kvarter 11 blir en fastighet med flexibla, ljusa och miljöklassade kvadratmeter. Det nya huset får sex våningar i direkt anslutning till Västra hamnens nya stadsdelstorg. Byggstarten beräknas till april.

–   Det här är en intressant utmaning och vi ser mycket fram emot att få leda detta projekt, genom att det blir den första stadsdelen i Norden som kommer att certifieras enligt BREEAM Communities, menar Ola Palmquist.

Breeam Communities är världsledande när det gäller att bedöma hur väl ett nytt bostads- eller kommersiellt område lyckas skapa en god totalmiljö för sina brukare. Dessutom utvärderas huruvida man kreerat en god och hållbar relation till sin omvärld.

För mer information, kontakta:

Jan Leife, VD NIRAS, 08-5038 4478 eller jan.leife@niras.se

Ola Palmquist, senior projektledare, 040-350 992, eller ola.palmquist@niras.se

NIRAS är med cirka 1 300 anställda ett av norra Europas ledande konsultföretag inom fastigheter, infrastruktur och miljö med anställda i Danmark, Sverige, Finland, Polen och Estland. NIRAS i Sverige har cirka 150 anställda på sju orter; Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Linköping, Uppsala och Umeå. NIRAS omsätter drygt 120 miljoner Euro. Affärsidén för NIRAS i Sverige är att skapa hållbar lönsamhet genom att erbjuda ledande konsulttjänster inom fastigheter, lokaler, samhällsbyggande, miljö och klimat samt internationellt utvecklingssamarbete.

Taggar:

Om oss

NIRAS är med cirka 1400 anställda ett av norra Europas ledande konsultföretag inom fastigheter, infrastruktur och miljö med anställda i Danmark, Sverige, Finland, Polen och Estland. NIRAS i Sverige har cirka 150 anställda på sju orter; Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Linköping, Uppsala och Umeå. NIRAS omsätter drygt 120 miljoner Euro. Affärsidén för NIRAS i Sverige är att skapa hållbar lönsamhet genom att erbjuda ledande konsulttjänster inom fastigheter, lokaler, samhällsbyggande, miljö och klimat samt internationellt utvecklingssamarbete.

Media

Media

Dokument & länkar