Rikspolisstyrelsen skriver tvåårigt ramavtal med NIRAS kring fastighetskonsulttjänster

Rikspolisstyrelsen, RPS, har efter en omfattande upphandlingsprocess valt att teckna ett tvåårigt ramavtal med NIRAS Sweden AB. Uppdraget omfattar att i olika projekt tillsammans med polisen utreda och planera lokalbehov och lokalutformning med utgångspunkt från verksamhet och organisation. 

NIRAS ska i sitt arbete beakta verksamhetsmässiga, tekniska, ekonomiska och juridiska aspekter. I uppdraget ingår även projektledning vid ny-, till-, eller ombyggnad av hyreslokaler. NIRAS har samarbetat med RPS under mer än tio år med fastighetskonsulttjänster kring lokalförsörjningsfrågor och hyresförhandlingar och detta är ett utökat förtroende.

-  Som länspolismästare i Södermanland är jag glad att NIRAS fått fortsatt förtroende att samarbeta med polisen. Det säger länspolismästare Mats Kirestam sedan resultatet av upphandlingen blivit offentlig. Vi har sedan början av 2000-talet haft NIRAS som samarbetspart i flera stora fastighetsrelaterade projekt i Södermanland, bland annat vår nya polisstation i Strängnäs samt pågående projekt kring nytt polishus i Eskilstuna.

I Polisens organisation ingår förutom Rikspolisstyrelsen även Statens kriminaltekniska laboratorium samt 21 länsindelade polismyndigheter.

–  Vi ser fram mot ett konstruktivt och gott samarbete med polisen säger Sara Hernäng, affärsområdeschef inom tjänsteområde Hyresgästrådgivning. Vi har många års erfarenhet av att jobba i uppdrag tillsammans med polisen och har stor kunskap om polisens behov och förutsättningar.

Då polisen är verksam på ca 200 orter i Sverige kommer uppdragen att utföras på olika platser över hela landet. NIRAS har en bred organisation med specialiserade konsulter på sju kontor spridda över landet.

Tjänsteområde Hyresgästrådgivning utgår från verksamhetens behov och bidrar till att skapa den mest optimala lokallösningen ur funktionell, miljömässig, ekonomisk och hyresjuridisk utgångspunkt. Det kan omfatta allt ifrån analys av och strategier för hela hyresavtalsportföljen, till att finna en ny lokal med förhandlingsstöd, hyresjuridisk rådgivning och hantering av flyttprocesser.

För mer information, kontakta:

Jan Leife, VD NIRAS Sweden, 08-5038 4478 eller

Sara Hernäng, Affärsområdeschef, 08-5038 4454

NIRAS är med cirka 1 300 anställda ett av norra Europas ledande konsultföretag inom fastigheter, infrastruktur och miljö med anställda i Danmark, Sverige, Finland, Polen och Estland. NIRAS i Sverige har cirka 150 anställda på sju orter; Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Linköping, Uppsala och Umeå. NIRAS omsätter drygt 120 miljoner Euro. Affärsidén för NIRAS i Sverige är att skapa hållbar lönsamhet genom att erbjuda ledande konsulttjänster inom fastigheter, lokaler, samhällsbyggande, miljö och klimat.

Taggar:

Om oss

NIRAS är med cirka 1400 anställda ett av norra Europas ledande konsultföretag inom fastigheter, infrastruktur och miljö med anställda i Danmark, Sverige, Finland, Polen och Estland. NIRAS i Sverige har cirka 150 anställda på sju orter; Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Linköping, Uppsala och Umeå. NIRAS omsätter drygt 120 miljoner Euro. Affärsidén för NIRAS i Sverige är att skapa hållbar lönsamhet genom att erbjuda ledande konsulttjänster inom fastigheter, lokaler, samhällsbyggande, miljö och klimat samt internationellt utvecklingssamarbete.

Media

Media

Dokument & länkar