Socialt ansvarsfulla investeringar (SRI) är ett begrepp som alltfler företag ansluter sig till.

Socialt ansvarsfulla investeringar (SRI) är ett begrepp som alltfler företag ansluter sig till. Socially Responsible Investments (SRI) var en av huvudpunkterna när Investor Relations-ansvariga i ett 80-tal nordiska företag deltog i Nordic Investor Relations Conference 2001 i Stockholm. Under konferensen diskuterades "Corporate citizenship" som blivit ett begrepp i USA och som både stora och små svenska företag i växande grad skriver in i sina mål. Ulf Karlberg, som ansvarar för företagsgruppen på Amnesty International i London deklarerade att etiska koder är en i högsta grad viktig fråga för företag. "SRI-placeringar är på kraftig frammarsch så företagen måste se till göra sig attraktiva, även miljömässigt och etiskt för att komma ifråga för SRI-orienterade placerare", markerade Carlos Joly, vid Storebrand Investments International. Var fjärde investerad krona i portföljer under hans bolags förvaltning följer företagets placeringsregel om att de måste vara sunda i tre dimensioner: finansiellt, miljömässigt samt etiskt. Urvalet sker bland de bästa företagen i varje bransch. Den nordiska kapitalmarknaden lever, konstaterades det under konferensen. Inga Lundberg, ordförande för SIRA* och för konferensen, tyckte sig märka ett ökat nordiskt engagemang, både i form av uppköp och fusioner, särskilt i branscher som tidigare varit reglerade. Det märks också i ökade IR-aktiviteter i andra länder i Norden och i stigande nordiska ägarandelar i många företag. "Paradoxen är att EU/EES att harmoniseringen av regelsystemen vitaliserat nordiskt företagande, även om de allra största företagen mer vänt sig mot London och New York, säger Inga Lundberg". Förre börschefen Bengt Rydén redogjorde för Lamfalussy-rapporten, där han som en av sju vise män lagt förslag till en snabb harmonisering av EU-ländernas regelsystem. De nya indexarna med korrigering för free-float presenterades av Nigel Cresswell, från Morgan Stanley Capital International. Han konstaterade att de danska, norska och svenska börserna varit föregångare för den nya gemensamma global branschklassificeringen, och att det underlättar för internationella placerare att investera i nordiska företag. För ytterligare information, kontakta Inga Lundberg, ordförande i SIRA (Swedish Investor Relations Association), Inga.lundberg@tripep.se, tel +08-449 84 89, mobil: 0709-83 94 89 Anna Karin Källén, Hallvarsson&Halvarsson, organisatör av konferensen, annakarin.kallen@halvarsson.se, tel 08-58711234, mobil: 0709-711234 Program och annan dokumentation återfinns på www.financialhearings.com/sira. *Swedish Investor Relations Association, SIRA, har 62 medlemmar, alla IR- ansvariga i börsföretag. I konferensen deltar kolleger från systerorganisationer i Danmark, Estland, Finland och Norge. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/04/20011204BIT00590/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/04/20011204BIT00590/bit0002.pdf

Dokument & länkar