Niscayah höjer säkerheten för 350 stormarknader i Nederländerna

Niscayah har tecknat avtal med en av Hollands största livsmedelsbutikskoncerner som inkluderar kedjorna Jumbo, C1000, och Super de Boer.

Enligt avtalet har Niscayah utsetts till nationell säkerhetspartner och skall i ett första skede ansluta 350 stormarknader till Niscayahs Säkerhetscentral. Butikerna kommer då att få en central kontaktpunkt på Niscayah för alla frågor rörande säkerhet. Avtalet öppnar även för möjligheten att addera ytterligare 400 butiker inom koncernens franchisenätverk under de kommande åren.

Cirka 300 av de sammanlagt 750 stormarknaderna kommer under en tvåårsperiod även att uppgraderas med konceptet ”Niscayah One-for-All” vilket omfattar installation, drift och service av inbrottslarm, videoövervakningssystem, entrésäkerhetsystem, samt brand - och evakueringssystem.

Även för dessa butiker kommer allt vara direktkopplat via kundens eget VPN-nätverk till Niscayahs Säkerhetscentral där bland annat verifiering och kontroll av incidenter kan ske på distans. Det möjliggör också en lägre totalkostnad för butikerna inom exempelvis övervakningstjänster. Förutom installation och uppkoppling till Niscayahs Säkerhetscentral, kommer Niscayah ansvara för underhåll, drift och service av systemen.

"Vi är mycket stolta över att denna stora livsmedelsbutikskoncern har valt Niscayah. Detta bevisar återigen att vårt unika säkerhetskoncept för dagligvaruhandeln skapar mervärde för våra kunder genom att införa effektiv säkerhetsteknik som dessutom sparar pengar för kunden", säger Marc Deelen, landschef Niscayah Holland.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Andersson, Investor Relations, 010-458 80 23

Detta pressmeddelande finns även på Niscayahs hemsida: www.niscayah.com


Om Niscayah Group AB (publ)

Niscayah är ett världsledande säkerhetsföretag specialiserat på tekniska säkerhetstjänster. Niscayah erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet inom segment som bank och finans, industri, transport och logistik, detaljhandel, och sjukvård. Niscayah har ca 5 500 medarbetare och har kontor i 16 länder inkluderat Europa, USA och Australien.

www.niscayah.com


Informationen är sådan som Niscayah Group AB ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2010 kl. 08.00

Taggar:

Om oss

Niscayah Group AB (publ.) är en världsledande säkerhetspartner som erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet inom marknadssegment som bank och finans, industri, försvar, sjukvård och detaljhandel. Niscayah’s tjänster är baserade på modern teknologi och inkluderar tillträdeskontroll, videoövervakning, inbrottsskydd och brandskydd.

Dokument & länkar