Niscayahs årsredovisning för 2010 offentliggjord

Niscayah Group ABs årsredovisning för 2010 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på www.niscayah.com samt bifogad i detta pressmeddelande.

Årsredovisningen kommer även per imorgon att kunna läsas via Niscayahs iPad-applikation, följ länken:
http://itunes.apple.com/us/app/niscayah-report-library/id427921322?mt=8&ls=1

Som tidigare meddelats, håller Niscayah Group AB årsstämma den 3 maj kl 16:00 på Niscayahs huvudkontor, Lindhagensplan 70 i Stockholm. Ytterligare information finns på koncernens webbplats www.niscayah.com. Sista anmälningsdag är den 27 april.

För ytterligare information kontakta:

Johan Andersson Melbi, Investor Relations, 010-458 80 23

 

Niscayah Group AB (publ) är ett världsledande säkerhetsföretag specialiserat på tekniska säkerhetstjänster. Niscayah erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet inom segment som bank och post, detaljhandel, infrastruktur, transport och logistik och bensinstationer. Niscayah har cirka 5 300 medarbetare och har verksamhet i 14 länder i Europa samt i USA.  

Informationen är sådan som Niscayah Group AB (publ) ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2011 kl. 15.00.

Taggar:

Om oss

Niscayah Group AB (publ.) är en världsledande säkerhetspartner som erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet inom marknadssegment som bank och finans, industri, försvar, sjukvård och detaljhandel. Niscayah’s tjänster är baserade på modern teknologi och inkluderar tillträdeskontroll, videoövervakning, inbrottsskydd och brandskydd.

Prenumerera

Dokument & länkar