Ändrad plats för extra bolagsstämma i Netrevelation den 13 april 2011

På grund av att antalet anmälda deltagare till extra bolagsstämma i Netrevelation är större än förväntat kommer plats för stämman att ändras.

Stämman avhålles onsdagen den 13 april kl 15.00.
Plats: Clarion Sign Hotel vid Norra Bantorget (Östra Järnvägsgatan 35) i Stockholm.

Anmälda deltagare kommer att informeras separat om förändringen.

----------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktperson

Netrevelations VD, Anders Holst
Mobil: 0708-401384
Email:
anders.holst@netrevelation.se

 

 

Netrevelation AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik inom reseindustrin. Netrevelation förädlar traditionella taxiresor till reseprodukter som ger företag och organisationer ett kvalitetssäkrat, förenklat och mer kostnadseffektivt resande. Företaget etablerades 1991. Bland Netrevelations kunder finns SJ, Försvarsmakten, Regeringskansliet och svensk taxinäring. Netrevelation är listat på OMX First North. Certified Adviser är Remium AB (www.remium.com).

Taggar:

Om oss

Nischer AB (publ) är ett investmentbolag med affärsidé att genom kunskap, kapital och engagemang förvärva, äga och utveckla attraktiva familj- och generationsskiftesbolag med stor tillväxtpotential. Nischers nuvarande verksamhet består av det helägda dotterbolaget IndustrIQ med fokus på industri- och verkstadsbolag. Under 2010 förvärvades IndustrIQs två portföljbolag; PlaCell AB och SKA GmbH Co. KG. Nischer är listat på NASDAQ OMX First North och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com)

Prenumerera

Dokument & länkar