Beslut om minskning av bolagets aktiekapital

Vid den extra bolagsstämma som Nischer AB (publ) höll den 30 juli 2013, beslutades att minska bolagets aktiekapital med 30 000 000 utan indragning av aktier för omedelbar täckning av bolagets förlust per dagen för stämman. Vidare beslutades att ändra bolagordningens paragraf 4 gällande minskning av aktiekapitalsgränserna till lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

Det fullständiga protokollet från stämman är intagen i detta pressmeddelande.

Nischer AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Runar Söderholm, Styrelseordförande

070-090 14 35

runar.soderholm@nischer.se

Om oss

Nischer AB (publ) är ett investmentbolag med affärsidé att genom kunskap, kapital och engagemang förvärva, äga och utveckla attraktiva familj- och generationsskiftesbolag med stor tillväxtpotential. Nischers nuvarande verksamhet består av det helägda dotterbolaget IndustrIQ med fokus på industri- och verkstadsbolag. Under 2010 förvärvades IndustrIQs två portföljbolag; PlaCell AB och SKA GmbH Co. KG. Nischer är listat på NASDAQ OMX First North och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com)

Prenumerera

Dokument & länkar