Delårsrapport för Netrevelation AB (publ) 1 januari – 30 juni 2007

• Omsättningen för perioden som helhet uppgick till 60,3 (48,7)MSEK en ökning med 24% jämfört med samma period 2006. För andra kvartalet var ökningen 25%.


• Rörelseresultatet före avskrivningar (Ebitda) uppgick under perioden till
+0,4 MSEK jämfört med +0,3 MSEK för samma period föregående år.


• Resultat efter skatt uppgick till -1,7 (-3,6) MSEK och resultat per aktie -0,01
(-0,03) kr


• Bruttomarginalen uppgick till 16,7 % (16,7 %).

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar