Delårsrapport för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari - 30 september 2003

Delårsrapport för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari - 30 september 2003 · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) förbättrades med 1 088 Kkr till ett resultat på -1 195 Kkr jämfört med 2002 (-2 283 Kkr). · Resultat efter skatt blev -7 032 Kkr (-7 857 Kkr) och resultat per aktie blev -0,06 kr (-0,07 kr). · Bruttomarginalen förbättrades till 14,7 % (12,7%). För helåret 2003 bedöms trenden som fortsatt positiv, med en målsättning på 15% (utfall 2002:12,1%). · Omsättningen för niomånaders perioden minskade med 1 639 Kkr till 65 542 Kkr. Motsvarande omsättning för samma period 2002 var 67 181 Kkr. · Den under augusti/september genomförda konvertibelemissionen blev framgångsrik och tillförde bolaget 11 132 624 kr före emissionsutgifter. Om affärssystemföretaget Netrevelation Netrevelation Holding AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik. Genom att tillföra Netrevelations logistiklösningar skapas nya produkter, tjänster och resurser för kundernas kärnverksamhet. Företaget etablerades 1991 med huvudkontor i Helsingborg. Netrevelations logistikprodukter består av tågtaxi, anslutnings-resor till tåg, buss och flyg samt företagstaxi, effektivare taxiresor i tjänsten. Bland Netrevelations kunder finns SJ, Försvarsmakten och Svensk Taxinäring. Netrevelation är noterat på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen. Kontaktperson VD, Roger Blomquist, roger.blomquist@netrevelation.se. Netrevelation Holding AB (publ), Org.nr: 556513-5869, Postadress: Box 1152, 251 11 Helsingborg, Telefon: 042-208700, Fax: 042-208701. Hemsida: www.netrevelation.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/10/20031110BIT00140/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/10/20031110BIT00140/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Nischer AB (publ) är ett investmentbolag med affärsidé att genom kunskap, kapital och engagemang förvärva, äga och utveckla attraktiva familj- och generationsskiftesbolag med stor tillväxtpotential. Nischers nuvarande verksamhet består av det helägda dotterbolaget IndustrIQ med fokus på industri- och verkstadsbolag. Under 2010 förvärvades IndustrIQs två portföljbolag; PlaCell AB och SKA GmbH Co. KG. Nischer är listat på NASDAQ OMX First North och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com)

Prenumerera

Dokument & länkar