Delårsrapport Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari - 30 juni 2002

Delårsrapport Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari - 30 juni 2002 · Omsättningen för perioden uppgick till 52 300 Kkr (41 500 Kkr). En ökning med 26% jämfört med samma period 2001. · Bruttomarginal 12,5%. (10,5%) · Rörelseresultatet före avskrivningar - 1 479 Kkr (-235 Kkr) · Kassaflödet för perioden -485 Kkr (1 706 Kkr) · Netrevelation förvärvar inte Flygtaxi. Utvärderar istället att lansera egen produkt Om affärssystemföretaget Netrevelation Netrevelation Holding AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik. Genom att tillföra Netrevelations logistiklösningar skapas nya produkter, tjänster och resurser för kundernas kärnverksamhet. Företaget etablerades 1991 med huvudkontor i Helsingborg. Bland Netrevelations kunder finns SJ, Försvarsmakten och Svensk Taxinäring. Netrevelation är noterat på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen. Kontaktperson Roger Blomquist, VD Netrevelation Holding AB (publ), roger.blomquist@netrevelation.se Mobil: 0708-609593 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/12/20020812BIT00250/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/12/20020812BIT00250/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Nischer AB (publ) är ett investmentbolag med affärsidé att genom kunskap, kapital och engagemang förvärva, äga och utveckla attraktiva familj- och generationsskiftesbolag med stor tillväxtpotential. Nischers nuvarande verksamhet består av det helägda dotterbolaget IndustrIQ med fokus på industri- och verkstadsbolag. Under 2010 förvärvades IndustrIQs två portföljbolag; PlaCell AB och SKA GmbH Co. KG. Nischer är listat på NASDAQ OMX First North och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com)

Prenumerera

Dokument & länkar