Halvårsrapport för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari - 30 juni 2004

Halvårsrapport för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari - 30 juni 2004 - Rörelseresultatet före avskrivningar (Ebitda) uppgick under perioden till -1 959 Kkr jämfört med -618 Kkr för samma period föregående år. - Resultat efter skatt blev -5 922 Kkr (-4 593) och resultat per aktie blev -0,06 kr (-0,04). - Bruttomarginalen utvecklas positivt och blev 15,2 % (14,5). - Omsättningen för första halvåret blev 40 051 Kkr (48 167), en minskning med 17% jämfört med 2003. Andra kvartalet minskade med 10% jämfört med motsvarande period 2003. - Antalet bokningar ökar i Netsys. Kontaktperson VD, Roger Blomquist. Email: roger.blomquist@netrevelation.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/09/20040809BIT20100/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Nischer AB (publ) är ett investmentbolag med affärsidé att genom kunskap, kapital och engagemang förvärva, äga och utveckla attraktiva familj- och generationsskiftesbolag med stor tillväxtpotential. Nischers nuvarande verksamhet består av det helägda dotterbolaget IndustrIQ med fokus på industri- och verkstadsbolag. Under 2010 förvärvades IndustrIQs två portföljbolag; PlaCell AB och SKA GmbH Co. KG. Nischer är listat på NASDAQ OMX First North och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com)

Prenumerera

Dokument & länkar