Magnus Roubert utsedd till tillförordnad VD för Nischer AB (publ)

Stockholm den 3 juli 2013

Styrelsen i Nischer AB (publ) har utsett Magnus Roubert till tillförordnad VD i Nischer AB. Magnus är civilekonom och har mångårig erfarenhet från arbete i ledande roller från olika typer av branscher och börsmiljöer. Magnus har senast haft ett uppdrag som CFO för MedMera Bank.

Magnus tillträder positionen som tillförordnad VD i mitten av juli.

Nischer AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:
Runar Söderholm, Styrelseordförande
070-090 14 35
runar.soderholm@nischer.se


Nischer AB (publ) är ett investmentbolag med affärsidé att genom kunskap, kapital och engagemang förvärva, äga och utveckla attraktiva familj- och generationsskiftesbolag med stor tillväxtpotential. Nischers nuvarande verksamhet består av det helägda dotterbolaget IndustrIQ med fokus på industri- och verkstadsbolag. Under 2010 förvärvades IndustrIQs två portföljbolag; PlaCell AB och SKA GmbH Co. KG. Nischer är listat på NASDAQ OMX First North och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com).

Taggar:

Om oss

Nischer AB (publ) är ett investmentbolag med affärsidé att genom kunskap, kapital och engagemang förvärva, äga och utveckla attraktiva familj- och generationsskiftesbolag med stor tillväxtpotential. Nischers nuvarande verksamhet består av det helägda dotterbolaget IndustrIQ med fokus på industri- och verkstadsbolag. Under 2010 förvärvades IndustrIQs två portföljbolag; PlaCell AB och SKA GmbH Co. KG. Nischer är listat på NASDAQ OMX First North och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com)

Prenumerera

Dokument & länkar