Netrevelation genomför riktad nyemission

Netrevelation genomför riktad nyemission Med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 27 mars har Netrevelations styrelse beslutat genomföra en riktad nyemission till en grupp investerare om totalt 9.265.000 B-aktier. Emissionen tillför bolaget 2.501.550 kronor. Kapitaltillskottet skall användas för marknadsföring av Netrevelations tjänster och produkter. Totalt antal utestående aktier är 106.569.635 aktier. Efter emissionen är antalet utestående aktier 115.834.635 aktier. För ytterligare information: Roger Blomquist, VD, Netrevelation, tel. 042-208700 alt. Mobil: 0708- 609593 eller Epost: roger.blomquist@netrevelation.se Besök även: www.netrevelation.se Netrevelation Holding AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik. Genom att tillföra Netrevelations logistiklösningar skapas nya produkter, tjänster och resurser för kundernas kärnverksamhet. Företaget etablerades 1991 med huvudkontor i Helsingborg. Bland Netrevelations kunder finns SJ, Försvarsmakten och Svensk Taxinäring. Netrevelation är noterat på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/06/20020806BIT00560/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/06/20020806BIT00560/wkr0002.pdf

Om oss

Nischer AB (publ) är ett investmentbolag med affärsidé att genom kunskap, kapital och engagemang förvärva, äga och utveckla attraktiva familj- och generationsskiftesbolag med stor tillväxtpotential. Nischers nuvarande verksamhet består av det helägda dotterbolaget IndustrIQ med fokus på industri- och verkstadsbolag. Under 2010 förvärvades IndustrIQs två portföljbolag; PlaCell AB och SKA GmbH Co. KG. Nischer är listat på NASDAQ OMX First North och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com)

Prenumerera

Dokument & länkar