Netrevelation listas på First North Premier

Netrevelation har ansökt om att listas på First Norths nya Premier-segment. Denna ansökan har nu godkänts och första handelsdag på NASDAQ OMX First North Premier är tisdagen den 2 juni 2009. Netrevelation kommer även fortsättningsvis att handlas under kortnamnet NETR.

Om oss

Nischer AB (publ) är ett investmentbolag med affärsidé att genom kunskap, kapital och engagemang förvärva, äga och utveckla attraktiva familj- och generationsskiftesbolag med stor tillväxtpotential. Nischers nuvarande verksamhet består av det helägda dotterbolaget IndustrIQ med fokus på industri- och verkstadsbolag. Under 2010 förvärvades IndustrIQs två portföljbolag; PlaCell AB och SKA GmbH Co. KG. Nischer är listat på NASDAQ OMX First North och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com)

Prenumerera

Dokument & länkar