Netrevelations ramavtal med statliga myndigheter förlängt

Netrevelation har idag fått meddelande att vårt ramavtal med statliga myndigheter (”FMOLG-avtalet”) kommer att förlängas.

Avtalet, som tecknades i januari 2007, har haft en löptid på två år med en rätt för kunden att förlänga maximalt två år. Nu har vi aviserats om att man vill utnyttja möjligheten att förlänga avtalet i första hand ett år (till 2009-12-31). Fortsatt finns en rätt att förlänga med ytterligare ett år.

- Vi är glada och stolta över att man väljer att förlänga vårt avtal. Det är ju ett bevis på att man är nöjd med våra produkter och vill fortsätta vårt samarbete, säger Anders Holst, Netrevelations VD.

I dagsläget har ett 60-tal myndigheter avropat avtalet och i samverkan med upphandlande myndighet, FMLOG, har Netrevelation utvecklat produkterna till att också omfatta miljöstyrning.

- Flera kunder inom myndighets-sfären har ett starkt miljöengagemang. Vi har därför valt att erbjuda vår miljöstyrning och klimatkompensation också till våra myndighetskunder, fortsätter Anders Holst.

Miljöstyrning innebär att vi via vårt system gör en styrning mot miljöbil, där sådan finns tillgänglig, uppföljning av de utsläpp som trots allt genereras och tillsammans med Naturskyddsföreningen genomför en klimatneutralisering av dessa utsläpp genom handel med utsläppsrätter.

För vidare information kontakta:

VD, Anders Holst
0708 401384
Email: anders.holst@netrevelation.se

www.netrevelation.se

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar