Nischer Properties AB erhåller beslut om statligt investeringsstöd för studentbostäder

Under våren ansökte Nischer Properties dotterbolag Nischer Karlstad 1 AB om statligt investeringsstöd för byggnation av 128 studentbostäder vid Karlstad universitet.

Länsstyrelsen i Värmland har i dag beslutat att bevilja Nischer statligt investeringsstöd om 17,6 Msek. Investeringsstödet betalas ut efter projektets genomförande. Beloppet kan komma att ändras om förutsättningarna som ligger till grund för beslutet förändras, såsom energianvändningsnivå, produktionskostnad, hyresnivå etc.
  

För ytterligare information:

Urban Larsson, VD
070 – 881 10 63
urban.larsson@nischer.se
   

Nischer Properties AB (publ) köper, säljer, utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter i Sverige. Intäkter skapas genom fastigheternas värdeökning vid försäljning samt driftnetto vid förvaltning. Nischers aktie är noterad för handel på NGM Nordic MTF.

Taggar:

Om oss

Nischer AB (publ) är ett investmentbolag med affärsidé att genom kunskap, kapital och engagemang förvärva, äga och utveckla attraktiva familj- och generationsskiftesbolag med stor tillväxtpotential. Nischers nuvarande verksamhet består av det helägda dotterbolaget IndustrIQ med fokus på industri- och verkstadsbolag. Under 2010 förvärvades IndustrIQs två portföljbolag; PlaCell AB och SKA GmbH Co. KG. Nischer är listat på NASDAQ OMX First North och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com)

Prenumerera

Dokument & länkar