Nischer Properties AB erhåller beslut om statligt investeringsstöd för studentbostäder

Under våren ansökte Nischer Properties dotterbolag Nischer Karlstad 1 AB om statligt investeringsstöd för byggnation av 128 studentbostäder vid Karlstad universitet.

Länsstyrelsen i Värmland har i dag beslutat att bevilja Nischer statligt investeringsstöd om 17,6 Msek. Investeringsstödet betalas ut efter projektets genomförande. Beloppet kan komma att ändras om förutsättningarna som ligger till grund för beslutet förändras, såsom energianvändningsnivå, produktionskostnad, hyresnivå etc.
  

För ytterligare information:

Urban Larsson, VD
070 – 881 10 63
urban.larsson@nischer.se
   

Nischer Properties AB (publ) köper, säljer, utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter i Sverige. Intäkter skapas genom fastigheternas värdeökning vid försäljning samt driftnetto vid förvaltning. Nischers aktie är noterad för handel på NGM Nordic MTF.

Taggar:

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar