Nischer Properties har sålt 43,3% av aktierna i projektbolaget Nischer Kronoparken AB

Den 20 januari kommunicerades att vi skrivit ett markanvisningsavtal med Karlstad kommun gällande utveckling av 128 bostäder på Höstgatan i stadsdelen Kronoparken i Karlstad. Bostäderna som ligger i anslutning till universitetet riktar sig främst mot studenter och lägenheterna kommer att bestå av kvadratsmarta 1:or. Byggstart planeras till hösten 2017 förutsatt att bygglov vinner laga kraft. Inflytt är beräknad till hösten 2018.

Nischer har nu i ett icke-publikt erbjudande sålt samtliga erbjudna aktier, totalt 43,3% i projektbolaget Nischer Kronoparken AB vars enda tillgång och syfte är att driva detta projekt. Köpare är 23 stycken investerare och Nischer har samarbetat med Ancron Rådgivning AB samt Mangold Fondkommission AB i försäljningen. Försäljningen ger en vinst om 9,1 mkr.
 

För ytterligare information:
Urban Larsson, Vd
070 – 881 10 63
urban.larsson@nischer.se

Nischer Properties AB (publ) köper, säljer, utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter i Sverige. Intäkter skapas genom fastigheternas värdeökning vid försäljning samt driftnetto vid förvaltning. Nischers aktie är noterad för handel på NGM Nordic MTF. 

Taggar:

Om oss

Nischer AB (publ) är ett investmentbolag med affärsidé att genom kunskap, kapital och engagemang förvärva, äga och utveckla attraktiva familj- och generationsskiftesbolag med stor tillväxtpotential. Nischers nuvarande verksamhet består av det helägda dotterbolaget IndustrIQ med fokus på industri- och verkstadsbolag. Under 2010 förvärvades IndustrIQs två portföljbolag; PlaCell AB och SKA GmbH Co. KG. Nischer är listat på NASDAQ OMX First North och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com)

Prenumerera

Dokument & länkar