Nischer Properties utvecklar nya bostäder Hudiksvall

Under våren lämnade Nischer Properties AB in ett förslag till kommunen om att utveckla bostäder i Idenor.

Tekniska nämnden i Hudiksvalls kommun har nu beslutat om att ge Nischer Properties AB en markanvisning avseende del av fastigheten Idenors-Ulvsta 1:10 i Idenor. Ett markreservationsavtal kommer nu att tas fram och undertecknas i det tredje kvartalet.

”Jag kommer själv från Hudiksvall och ser därför verkligen framemot att få vara med och skapa ett attraktivt och tryggt område för familjer med närhet till natur, skola, golf och mycket annat” säger Nischers VD Urban Larsson.

Förslaget kan komma att innebära nyproduktion av ungefär 30-50 bostäder, vilket kommer beslutas under detaljplaneprocessen som bedöms starta under året. Detta blir ett välkommet tillskott till Nischers projektportfölj där sedan tidigare bolaget informerat om sina projekt i Haninge, Karlstad, Örnsköldsvik och Knivsta.

För ytterligare information:

Urban Larsson, VD
070 – 881 10 63
urban.larsson@nischer.se


Nischer Properties AB (publ)
köper, säljer, utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter i Sverige. Intäkter skapas genom fastigheternas värdeökning vid försäljning samt driftnetto vid förvaltning. Nischers aktie är noterad för handel på NGM Nordic MTF.

Taggar:

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar