Nischer Properties utvecklar nya bostäder Hudiksvall

Under våren lämnade Nischer Properties AB in ett förslag till kommunen om att utveckla bostäder i Idenor.

Tekniska nämnden i Hudiksvalls kommun har nu beslutat om att ge Nischer Properties AB en markanvisning avseende del av fastigheten Idenors-Ulvsta 1:10 i Idenor. Ett markreservationsavtal kommer nu att tas fram och undertecknas i det tredje kvartalet.

”Jag kommer själv från Hudiksvall och ser därför verkligen framemot att få vara med och skapa ett attraktivt och tryggt område för familjer med närhet till natur, skola, golf och mycket annat” säger Nischers VD Urban Larsson.

Förslaget kan komma att innebära nyproduktion av ungefär 30-50 bostäder, vilket kommer beslutas under detaljplaneprocessen som bedöms starta under året. Detta blir ett välkommet tillskott till Nischers projektportfölj där sedan tidigare bolaget informerat om sina projekt i Haninge, Karlstad, Örnsköldsvik och Knivsta.

För ytterligare information:

Urban Larsson, VD
070 – 881 10 63
urban.larsson@nischer.se


Nischer Properties AB (publ)
köper, säljer, utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter i Sverige. Intäkter skapas genom fastigheternas värdeökning vid försäljning samt driftnetto vid förvaltning. Nischers aktie är noterad för handel på NGM Nordic MTF.

Taggar:

Om oss

Nischer AB (publ) är ett investmentbolag med affärsidé att genom kunskap, kapital och engagemang förvärva, äga och utveckla attraktiva familj- och generationsskiftesbolag med stor tillväxtpotential. Nischers nuvarande verksamhet består av det helägda dotterbolaget IndustrIQ med fokus på industri- och verkstadsbolag. Under 2010 förvärvades IndustrIQs två portföljbolag; PlaCell AB och SKA GmbH Co. KG. Nischer är listat på NASDAQ OMX First North och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com)

Prenumerera

Dokument & länkar