Nischer Properties utvecklar ytterligare bostäder i Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun har nu beslutat att ge Nischer Properties AB en markanvisning för del av fastigheten Hörnett 3:11. Detaljplanen är lagakraftvunnen vilket innebär att arbetet med framtagande av bygglov är planerat att inledas under hösten.

Förslaget innebär nyproduktion av bostäder fördelat på en markyta motsvarande 3,3 ha. Inom området får tre huskroppar med max fem våningar uppföras enligt gällande detaljplan. Total bruttoarea för projektet är 21 000 kvm vilket då möjliggör bostäder på en bostadsarea om cirka 18 000 kvm.

”Vi ser verkligen fram emot att få vara med och skapa ett attraktivt och tryggt område som sträcker sig över generationsgränserna. Det känns såklart extra spännande eftersom vi redan är med och utvecklar bostäder med vårt koncept Grand Living nere på Varvskajen”, säger Nischers VD Urban Larsson

"Vi från Örnsköldsviks kommun är glada att det är fler som vill vara med och investera samt utveckla Örnsköldsvik", säger Odd Johansson Mark- och planeringschef, Örnsköldsviks kommun.

Markområdet ligger direkt ovanför Örnsköldsviksfjärden längs Varvsbergets sluttning med närhet till city, härlig natur med strövområden, slalombacke samt golfbana.

Detta blir ett välkommet tillskott till Nischers projektportfölj där sedan tidigare bolaget informerat om sina projekt i Haninge, Karlstad, Örnsköldsvik, Knivsta och Hudiksvall.

För ytterligare information:

Urban Larsson, VD
070 – 881 10 63
urban.larsson@nischer.se
 

Nischer Properties AB (publ) köper, säljer, utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter i Sverige. Intäkter skapas genom fastigheternas värdeökning vid försäljning samt driftnetto vid förvaltning. Nischers aktie är noterad för handel på NGM Nordic MTF.

Taggar:

Om oss

Nischer AB (publ) är ett investmentbolag med affärsidé att genom kunskap, kapital och engagemang förvärva, äga och utveckla attraktiva familj- och generationsskiftesbolag med stor tillväxtpotential. Nischers nuvarande verksamhet består av det helägda dotterbolaget IndustrIQ med fokus på industri- och verkstadsbolag. Under 2010 förvärvades IndustrIQs två portföljbolag; PlaCell AB och SKA GmbH Co. KG. Nischer är listat på NASDAQ OMX First North och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com)

Prenumerera

Dokument & länkar