Nischer publicerar årsredovisning för 2012

Nischer ABs årsredovisning för 2012 finns från och med idag, onsdagen den 17 april 2013, tillgänglig på bolagets webbsida, www.nischer.se. En printad versionen av årsredovisnigen går att beställa genom att kontakta bolaget via mail, info@nischer.se, alternativt via telefon, 08-120 465 80.

För ytterligare information:
Dimitrij Titov, Styrelseordförande
070-864 06 85
dimitrij.titov@nischer.se


Nischer AB (publ) är ett investmentbolag med affärsidé att genom kunskap, kapital och engagemang förvärva, äga och utveckla attraktiva familj- och generationsskiftesbolag med stor tillväxtpotential. Nischers nuvarande verksamhet består av det helägda dotterbolaget IndustrIQ med fokus på industri- och verkstadsbolag. Under 2010 förvärvades IndustrIQs två portföljbolag; PlaCell AB och SKA GmbH Co. KG. Nischer är listat på NASDAQ OMX First North och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com).

Taggar:

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar