Nischers AB (publ) offentliggör årsredovisningen för 2014

Nischer AB publicerar idag sin årsredovisning för år 2014. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.nischer.se.

Årsredovisningen kan även beställas på info@nischer.se

Nischer AB (publ)

Styrelsen

Om oss

Nischer AB (publ) är ett investmentbolag med affärsidé att genom kunskap, kapital och engagemang förvärva, äga och utveckla attraktiva familj- och generationsskiftesbolag med stor tillväxtpotential. Nischers nuvarande verksamhet består av det helägda dotterbolaget IndustrIQ med fokus på industri- och verkstadsbolag. Under 2010 förvärvades IndustrIQs två portföljbolag; PlaCell AB och SKA GmbH Co. KG. Nischer är listat på NASDAQ OMX First North och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com)

Prenumerera

Dokument & länkar