Nischers AB (publ) offentliggör årsredovisningen för 2014

Nischer AB publicerar idag sin årsredovisning för år 2014. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.nischer.se.

Årsredovisningen kan även beställas på info@nischer.se

Nischer AB (publ)

Styrelsen

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar