Strategisk utvärdering i Nischer resulterar i styrelseförändring

Stockholm den 12 april 2013

Sedan i början av fjärde kvartalet förra året har styrelsen i Nischer bedrivit en utvärdering av bolagets framtida strategiska alternativ. Detta då Nischer på grund av en ökad återhållsamhet hos banker och andra kreditinstitut haft svårigheter att fullfölja sin strategi att bl.a. genom förvärv skapa synergier i gruppen.

Resultatet av den strategiska utvärderingen visar på oenighet mellan bolagets styrelse och huvudägare i ett antal väsentliga strategiska frågor. Samtliga styrelseledamöter ställer därför sina platser till förfogande på årsstämman den 15 maj. En kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras inom kort.

Nischer AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:
Dimitrij Titov, Styrelseordförande
070-864 06 85
dimitrij.titov@nischer.se


Nischer AB (publ) är ett investmentbolag med affärsidé att genom kunskap, kapital och engagemang förvärva, äga och utveckla attraktiva familj- och generationsskiftesbolag med stor tillväxtpotential. Nischers nuvarande verksamhet består av det helägda dotterbolaget IndustrIQ med fokus på industri- och verkstadsbolag. Under 2010 förvärvades IndustrIQs två portföljbolag; PlaCell AB och SKA GmbH Co. KG. Nischer är listat på NASDAQ OMX First North och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com).

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar