Beslut om minskning av bolagets aktiekapital

Vid den extra bolagsstämma som Nischer AB (publ) höll den 30 juli 2013, beslutades att minska bolagets aktiekapital med 30 000 000 utan indragning av aktier för omedelbar täckning av bolagets förlust per dagen för stämman. Vidare beslutades att ändra bolagordningens paragraf 4 gällande minskning av aktiekapitalsgränserna till lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

Det fullständiga protokollet från stämman är intagen i detta pressmeddelande.

Nischer AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Runar Söderholm, Styrelseordförande

070-090 14 35

runar.soderholm@nischer.se

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar