Delårsrapport för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari - 30 september 2003

Delårsrapport för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari - 30 september 2003 · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) förbättrades med 1 088 Kkr till ett resultat på -1 195 Kkr jämfört med 2002 (-2 283 Kkr). · Resultat efter skatt blev -7 032 Kkr (-7 857 Kkr) och resultat per aktie blev -0,06 kr (-0,07 kr). · Bruttomarginalen förbättrades till 14,7 % (12,7%). För helåret 2003 bedöms trenden som fortsatt positiv, med en målsättning på 15% (utfall 2002:12,1%). · Omsättningen för niomånaders perioden minskade med 1 639 Kkr till 65 542 Kkr. Motsvarande omsättning för samma period 2002 var 67 181 Kkr. · Den under augusti/september genomförda konvertibelemissionen blev framgångsrik och tillförde bolaget 11 132 624 kr före emissionsutgifter. Om affärssystemföretaget Netrevelation Netrevelation Holding AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik. Genom att tillföra Netrevelations logistiklösningar skapas nya produkter, tjänster och resurser för kundernas kärnverksamhet. Företaget etablerades 1991 med huvudkontor i Helsingborg. Netrevelations logistikprodukter består av tågtaxi, anslutnings-resor till tåg, buss och flyg samt företagstaxi, effektivare taxiresor i tjänsten. Bland Netrevelations kunder finns SJ, Försvarsmakten och Svensk Taxinäring. Netrevelation är noterat på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen. Kontaktperson VD, Roger Blomquist, roger.blomquist@netrevelation.se. Netrevelation Holding AB (publ), Org.nr: 556513-5869, Postadress: Box 1152, 251 11 Helsingborg, Telefon: 042-208700, Fax: 042-208701. Hemsida: www.netrevelation.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/10/20031110BIT00140/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/10/20031110BIT00140/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar