Handel i Nischer efter sammanläggning

Stockholm den 1 augusti 2011

Från och med idag, måndag den 1 augusti 2011, handlas aktierna och teckningsoptionerna i Nischer efter sammanläggning (så kallad omvänd split). Sammanläggningen innebär att hundra (100) gamla aktier per avstämningsdagen onsdag den 3 augusti 2011 sammanläggs till en (1) ny aktie.

För genomförandet av sammanläggningen har bolagets största aktieägare, Avalanche Capital AB, förbundit sig att till de aktieägare vars innehav inte är jämnt delbart med 100, vederlagsfritt tillskjuta det antal aktier (1-99 aktier) som krävs för att innehavet skall bli jämt delbart med 100. Tillskjutandet av aktier kommer att ske genom Euroclear Sweden ABs försorg utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av bolagets aktieägare.

För ytterligare information:

Lars Rutegård, tf VD                                                        
070-250 90 40                                                                  
lars.rutegard@nischer.se                                                  

Peter Hermansson, Styrelseordförande
070-970 47 72
peter.hermansson@nischer.se


Nischer AB (publ) är ett investmentbolag med affärsidé att genom kunskap, kapital och engagemang förvärva, äga och utveckla attraktiva familj- och generationsskiftesbolag med stor tillväxtpotential. Nischers nuvarande verksamhet består av det helägda dotterbolaget IndustrIQ med fokus på industri- och verkstadsbolag. Under 2010 förvärvades IndustrIQs samtliga portföljbolag; Mintec Paper AB, PlaCell AB och SKA GmbH Co. KG. Nischer är listat på NASDAQ OMX First North och bolagets Certified Adviser är Remium AB (www.remium.com).

Taggar:

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar