Nischer publicerar årsredovisning för 2011

Nischer ABs årsredovisning för 2011 finns från och med idag, torsdag den 12 april 2012, tillgänglig på bolagets webbsida, www.nischer.se. Den tryckta versionen av årsredovisngen går att beställa genom att kontakta bolaget via mail, info@nischer.se, alternativt via telefon, 08-120 465 80.

För ytterligare information:
Lars Rutegård, VD Nischer AB (publ)

lars.rutegard@nischer.se
08-120 465 80

Nischer i korthet
Nischer är ett investmentbolag som investerar i familje- och generationsskiftesbolag som präglas av entreprenörskap, drivkraft och omtanke. Med kapital och stark branschkompetens ger vi våra bolag möjlighet att nå ännu längre i sina affärer – alltid med hänsyn till bolagets egen historia och förutsättningar. Vi vet att tillväxtpotential, starka affärsidéer och engagemang är förutsättningar för långsiktigt lönsamma investeringar.

Vår affärsmodell bygger på en aktiv och engagerad förvaltning. Varje portföljbolag får nödvändig handlingsfrihet för att nå uppsatta mål för tillväxt och lönsamhet. Som ägare bidrar vi med kompetens, synergieffekter genom koncerngemensamma funktioner, samt kapital för att stimulera fortsatt tillväxt. Vårt mål är inte enbart att växa organiskt, utan att via strategiska förvärv bygga kluster inom respektive verksamhetsgren och därmed stärka gruppen. Nischer-aktien är noterad på handelsplatsen First North som drivs av NASDAQ OMX.

IndustrIQ är ett helägt dotterbolag till Nischer där vi samlar våra investeringar i bolag med fokus på verkstad och industri. IndustrIQ har i dag tre strategiska innehav: pappersföretaget Mintec Paper, plastföretaget PlaCell och metallpressningsbolaget SKA.

Ytterligare information och upplysningar finns på www.nischer.se.

Taggar:

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar