NISSANS NETTORESULTAT 54.1 MILJONER EURO 3:e KVARTALET VERKSAMHETSÅRET 2012

Nissan Motor Co. Ltd. presenterade resultatet för det 3:e kvartalet för verksamhetsåret 2013 (som slutar den 31/3 2013) samt även siffrorna för de första nio månaderna.

Under det tredje kvartalet (oktober-december 2012), uppgick koncernvinsten efter skatt till 510 miljoner euro, en minskning med 34.6% jämfört med samma period året innan. Nettoomsättningen belöpte sig till 21.01 miljarder euro, en minskning med 5.3 % jämfört med samma period året innan. Nissan redovisar ett rörelseresultat på 590 miljoner euro, vilket är 47.4 % lägre än för samma period FY2011, samt en vinstmarginal för rörelsen på 2.8 %. Det ordinära resultatet uppgick till 850 miljoner euro.

Under perioden oktober-december 2012 sålde Nissan 1.159 miljoner fordon globalt, en minskning med 3.8 % jämfört med samma period året före.

"Nissans resultat det tredje kvartalet uppfyllde inte våra förväntningar. Detta berodde främst på de svåra förhållandena i Europa för hela bilindustrin, i Kina för de japanska biltillverkarna, och i USA för Nissan”, säger Carlos Ghosn, President och CEO på Nissan. ”Vi har vidtagit åtgärder för att sätta ny fart på försäljningen och tillväxten enligt vår affärsplan Nissan Power 88. Blickar vi framåt, har vi flera viktiga modellanseringar. Vi räknar med att den japanska yenen korrigeras ytterligare. Vi har snabbt vidtagit organisatoriska förändringar som syftar till att stimulera affärsresultatet. Och vi är fortsatt övertygade om att vi kommer att leva upp till vår helårsprognos.”

För de 9 månaderna före den 31 december 2012, redovisade Nissan en nettoomsättning för koncernen på 66.23 miljarder euro och ett rörelseresultat på 3.42 miljarder euro, vilket ger en rörelsemarginal på 5.2 %. Den ordinära rörelsevinsten uppgick till 3.57 miljarder euro och nettointäkterna belöpte sig till 2.28 miljarder euro.

För perioden april-december 2012, ökade Nissans försäljning med 6.0 %, jämfört med samma period året före, till 3.635 miljoner enheter.

Nissans helårsprognos för verksamhetsåret (som slutar den 31 mars 2013), förblir oförändrad. Även om omvärldsmiljön fortsatt är utmanande, kommer positiva bidrag i form av en korrigering av yenen och en disciplinerad kostnadshantering inom företaget göra ett förnyat fokus på ett starkt rörelseresultat möjlig. Nissans helårsprognos för verksamhetsåret ligger för rörelseresultatet på 5,65 miljarder euro och för nettointäkterna på 3,14 miljarder euro.

Fotnot 1: För verksamhetsårets 3:e kvartal anges beloppen i euro för att göra det enklare för läsaren och baseras på valutakurserna 105,1 yen/euro, dvs. på snittkurserna under de 3 månaderna oktober-december 2012 för det verksamhetsår som slutar den 31 mars 2013.

Fotnot 2: För det sammanlagda resultatet det 3:e kvartalet, anges beloppen i euro och baseras på valutakurserna 102,0 yen/euro, dvs. på snittkurserna under de nio månaderna från april t.o.m. december 2012.

Fotnot 3: Prognoserna för verksamhetsåret 2012 (1 april 2012 t.o.m. 31 mars 2013) reviderades den 6 november 2012. För att göra det enklare för läsaren anges beloppen i prognoserna i euro och baseras på valutakursen 101,8 yen/euro, dvs. på de reviderade snittkurserna för verksamhetsåret 2012.

###

För mer information, vänligen kontakta:

Taina Erkkilä, Communications Director, Nissan Nordic Europe Ltd., 358 (0)10 770 5311, terkkila@nissan-europe.com 

www.newsroom.nissan-europe.com/se

Om Nissan

Nissan Motor Co., Ltd. är Japans näst största bilföretag volymmässigt och har sitt huvudkontor i Yokohama. Nissan ingår i Renault-Nissan Alliance. Nissan har över 248 000 anställda världen över och försåg fler än 4,9 miljoner kunder med bilar 2012. Intäkterna verksamhetsåret 2011 uppgick till 9,4 biljoner YEN (118,95 miljarder USD). Med starkt fokus på att utveckla spännande och innovativa produkter för alla, levererar Nissan ett brett utbud av 64 olika bilmodeller under varumärkena Nissan och Infiniti. Som föregångare inom området utsläppsfri mobilitet, skrev Nissan historia genom lanseringen av Nissan LEAF – den första ekonomiskt överkomliga, massproducerade helt eldrivna personbilen – som belönats med otaliga internationella utmärkelser, däribland prestigefyllda ”European Car of the Year award” 2011 resp. 2012 liksom ”2011 World Car of the Year”.

För ytterligare information om våra produkter och vårt långtgående engagemang för hållbar fri rörlighet, välkommen att göra ett besök på http://www.nissan-global.com/EN/.

Nissan i Europa

Bland alla utomeuropeiska tillverkare hör Nissan till de som har den mest omfattande närvaron på den europeiska marknaden. Företaget har fler än 14.500 anställda i sin europeiska verksamhet inom konstruktion, forskning och utveckling, tillverkning, logistik, försäljning och marknadsföring. Vid Nissans anläggningar i Storbritannien, Spanien och Ryssland tillverkades förra året fler än 528.000 bilar, som t.ex. mini-MPV:er, prisbelönta crossovers, SUV:ar och transportfordon. I dag erbjuder Nissan 24 innovativa produkter på den europeiska marknaden och ligger i topp för att bli det mest sålda japanska bilmärket i Europa.

Nissan Nordic Europe Ltd. är Nissan import- och marknadsföringsföretag i Finland Sverige, Norge, Danmark och de Baltiska länderna. Företaget sysselsätter 165 anställda. Huvudkontoret ligger i Esbo, Finland. http://www.nissan.se/

Taggar:

Prenumerera