Medicinska genombrott för patienter med njurcancer gör att fler överlever och får en kronisk cancersjukdom

Njurcancerföreningen är en av Sveriges nyaste patientföreningar för cancerdrabbade och deras närstående.

- Att få möta andra med samma sjukdom, läsa om deras erfarenheter, höra deras berättelser och få se att det faktiskt finns hopp är så oerhört viktigt. Det är saker som en läkare inte alltid kan säga med risk för att lova för mycket. Men ett cancerbesked väcker ofta starka känslor och man kan uppleva att man är ensam om sin sjukdom. Därför behövs patientföreningen, säger Jörgen Jehander, ordförande för Njurcancerföreningen.

Föreningen arrangerar 8 februari Njurcancerdagen. I Sverige diagnostiseras omkring 1 000 nya fall av njurcancer varje år. Det är en allvarlig sjukdom och många får diagnos när cancern redan hunnit sprida sig, men forskning går framåt och behandlingsmöjligheterna genomgår sedan några år en revolution med flera nya mediciner som gör att allt fler lever längre. Det är ett paradigmskifte som pågår nu för patienter med spridd njurcancer. Tidigare var det här en sjukdom med litet hopp för flertalet patienter. I dag är situationen en helt annan.

- Nu är det viktigt att detta kommer alla patienter till del. Det vi ser är att de standardiserade vårdförlopp som sjukvården inför för en mer jämlik och effektiv behandling, fungerar väldigt olika. Det handlar om tid till behandling och hur framåt klinikerna är med att växla över till nya mediciner, konstaterar även Olof Karlsson, medicinsk talesperson för njurcancerföreningen.

Media är välkomna till Njurcancerdagen den 8 februari klockan 9.00 – 13.00 i ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41, Stockholm.

Frågor och anmälan till: Info@njurcancerforeningen.se
Jörgen Jehander 070-856 27 19.
Olof Karlsson 072-350 51 28.
Presskontakt: Lena Bergling 070-2345 158.

Om njurcancerföreningen
Initiativet till Njurcancerföreningen kommer från läkare, kontaktsjuksköterskor och patienter som tillsammans vet hur avgörande det är med en väl fungerande patientförening. Föreningen skapades 2015 och bygger sakta men säkert upp en bred verksamhet där medlemmarna sätter agendan. Vi arbetar nära professionen och forskningen för att sprida så mycket information som möjligt om sjukdomen, aktuella behandlingar och nya rön.
www.njurcancerforeningen.se

Njurcancerföreningen är en del av Nätverket mot cancer –
www.natverketmotcancer.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar