Hivläkaren Jan-Olof Morfeldt har avlidit

En av det svenska hivarbetets verkliga pionjärer, Jan-Olof Morfeldt, har avlidit efter en kort tids sjukdom. Jan-Olof Morfeldt har betytt oerhört mycket för det svenska hivarbetet och för många människor som lever med hiv. Han hade en fantastisk förmåga att ge sin fulla uppmärksamhet till alla som sökte sig till honom.

Jan-Olof var med om att starta Venhälsan och Psykhälsan, två mottagningar i Stockholm som var de första i landet som vände sig till homo- och bisexuella män.

År 1985 tog ett antal läkare med Jan-Olof i spetsen initiativet till landets första hivorganisation, Noaks Ark. Redan från första början vilade Noaks Arks verksamhet på två ben: att förhindra smittspridning och att hjälpa dem som redan blivit smittade.

Jan-Olof hade ett särskilt intresse för hiv ur ett internationellt perspektiv. För honom var frågor om allas lika värde och om ekonomisk och social utveckling intimt sammanlänkade med hiv.

Jan-Olof Morfeldt ledde Stiftelsen Noaks Arks verksamhet ända till mitten av augusti då hans hälsa försämrades hastigt.

Presskontakter:

Jukka Aminoff, tillförordnad verksamhetschef, tel. 070-723 6960

Björn Malmqvist, chef stödverksamheten för hivpositiva och närstående, tel. 073-154 7696

Maria Bohlin, informatör tel. 073-649 4611

Om oss

Hivorganisationen Noaks Ark verkar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner och verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. Noaks Ark finns i Luleå/Umeå, Gävleborg, Stockholm, Östergötland, Småland och Skåne.

Prenumerera

Dokument & länkar