Internationella aidsdagen 2011

Omkring 34 miljoner människor lever med hiv. Vi måste med alla medel förhindra att fler smittas och se till att de som redan är smittade får stöd. I Sverige lever cirka 5500 personer med en känd hivdiagnos. Varje vecka får nio personer i Sverige veta att de har smittats med viruset.

Den 1 december varje år uppmärksammar världen den globala hivepidemin, minns offren den skördar och påminner om att kampen mot hiv/aids är långt ifrån över. Noaks Ark genomför arrangemang i hela landet för att sätta fokus på hivepidemin och den internationella aidsdagen. 

Arrangemang och kontakt

LULEÅ
Hur kunde hon - filmvisning och paneldiskussion
19:00 Skeppsbrogatan 19
Kontakt: 0920-23 06 50, 070-266 8056

SUNDSVALL
Noaks Ark startar upp i Sundsvall
Öppet hus, 19:00, Östra Långgatan 18
Kontakt: 0731-54 76 96

GÄVLE
Fackeltåg, 18:15, Södermalmstorg
Konsert, 19:00 Heliga Trefaldighetskyrkan
Öppet hus på Noaks Ark, 20:00
Norra Köpmangatan 24 A
Kontakt: 026-18 33 01, 076-225 9997

STOCKHOLM
Konsert med kören One Voice, Gabriel Forss och LaGaylia Frazier. 18:00, Engelbrektskyrkan
Öppet hus Noaks Ark, 20:00, Eriksbergsgatan 46.
Kontakt: 08-700 46 00 (reception),
verksamhetschef Jukka Aminoff, 070-723 6960
kommunikatör Maria Bohlin 073-649 4611

NORRKÖPING
Fackeltåg, 17:30, Stadsbiblioteket
Manifestation 18:00 i S:t Olai kyrka,
Kontakt: 070-444 58 43

VÄXJÖ
Migration och hiv. Heldagsseminarium på
Mat & Dryck, Storgatan 24.
Kontakt: 0470-193 81, 070-551 9381,
070-315 17 67

JÖNKÖPING
Hur kunde hon? Filmvisning och paneldiskussion
13:00 Kyrkhuset i Jönköping.
Kontakt: 0470-193 81, 070-551 9381,
070-315 17 67

HELSINGBORG
Föreläsningar om hiv.
13:00-15:00 Sundsgårdens folkhögskola.
Meditativ gudstjänst. 19:07, S:ta Maria kyrka.
Marschalltändning på Terasstrapporna
Kontakt: 040-611 52 15, 0708-70 35 00

MALMÖ
Öppet hus på Noaks Ark med föreläsningar, ärtsoppa och föreställningen ”Gunilla - en monolog om överlevnad”. Ljuständning & ceremoni. Gudstjänst.
12:00-21:00 Barkgatan 11.
Kontakt: 040-611 52 15, 0704-41 07 03

LUND
HIV Monologues. 19:00, Café Aten, AF-borgen.
Kontakt: 040-611 52 15, 0701-46 88 17

verksamhetschef Jukka Aminoff, 070-723 6960
kommunikatör Maria Bohlin 073-649 4611

http://www.noaksark.org

Taggar:

Om oss

Hivorganisationen Noaks Ark verkar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner och verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. Noaks Ark finns i Luleå/Umeå, Gävleborg, Stockholm, Östergötland, Småland och Skåne.

Prenumerera

Dokument & länkar