Internationella aidsdagen uppmärksammas i Stockholm med konsert

Den 1 december uppmärksammar världen den globala hivepidemin, minns offren den skördar och påminner om att kampen mot hiv/aids är långt ifrån över. 

I Stockholm uppmärksammas internationella aidsdagen av Noaks Ark i en stämningsfull konsert med Gabriel Forss, gospelkören One Voice och LaGaylia Frazier.

    – Det blir en fin och varm kväll för att väcka hopp inför framtiden och hedra alla dem som dött i hivepidemin. Konserten blir också en påminnelse om att hiv finns här och nu, och att man ska ta hand om sig själv och varandra, säger Jukka Aminoff som är verksamhetschef på Noaks Ark Stockholm.

Nio i veckan får hivdiagnos

I Sverige lever cirka 5500 personer med en känd hivdiagnos. Varje vecka får nio personer veta att de har smittats med viruset. I vår del av världen innebär ett hivbesked inte längre en automatisk dödsdom. Men livet förändras för alltid och man blir beroende av en livslång medicinering.

Sociala och känslomässiga konsekvenser

– Hiv innebär sociala och känslomässiga konsekvenser som kan vara svåra att leva med. Det finns också en mängd fördomar om hiv och om dem som bär på viruset. Många som lever med hiv vågar inte berätta det av rädsla för omgivningens reaktioner, berättar Jukka Aminoff.

Presskontakter:

Jukka Aminoff, verksamhetschef Noaks Ark Stockholm, 08-700 46 16, 070-723 69 60

Maria Bohlin, kommunikatör, 08-700 46 20

www.noaksark.org

Jukka Aminoff, verksamhetschef Noaks Ark Stockholm, 08-700 46 16, 070-723 69 60

Maria Bohlin, kommunikatör, 08-700 46 20

Taggar:

Om oss

Hivorganisationen Noaks Ark verkar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner och verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. Noaks Ark finns i Luleå/Umeå, Gävleborg, Stockholm, Östergötland, Småland och Skåne.

Prenumerera

Snabbfakta

Internationella aidsdagen uppmärksammas av Noaks Ark i Stockholm med en stämningsfull konsert. Medverkande Gabriel Forss, LaGaylia Frazier, One Voice
Twittra det här