Internationella aidskonferensen i Wien

​MORALISM SPRIDER HIV

I samband med den internationella aidskonferensen i Wien har hittills 10500 forskare, läkare och aktivister undertecknat en deklaration som vädjar t i l l politiska beslutsfattare att bemöta det motstånd mot målgruppsanpassade preventionsprogram som bland annat kommer i uttryck i form av kriminalisering av narkotikabruk och avsaknad av sprututbytesprogram i en del länder. Det internationella forskarsamfundets kritik riktas bland andra mot Sverige, vars mångåriga motstånd mot sprututbytesprogram som metod för hivprevention väcker internationell anstöt.

— Sveriges oförmåga att ta förhålla sig förnuftigt till hivprevention bland narkomaner väcker än större uppmärksamhet, då Sverige i övrigt uppfattas som ett föregångsland. Forskarvärlden står oförstående inför den moralism som utmärker den svenska inställningen till preventionsprogram bland narkomaner, förklarar Jukka Aminoff som följer konferensen på plats för hivorganisationen Noaks Ark.

Tillgången till målgruppsanpassade preventionsprogram har i tilltagande omfattning börjat betraktas nästan som en mänsklig rättighet. Bakgrunden är att bristen av program i land efter land återfinns framför för grupperna homo‐ och bisexuella män, prostituerade och narkomaner.

— Det är ingen tillfällighet att målgruppsanpassade program fattas just för dessa grupper, kommenterar Aminoff. De är redan stigmatiserade och anses bära skuld för sin sårbarhet inför hivsmitta.

Även i Sverige har det i den offentliga debatten hävdats att sprututbyte inte hindra hivspridning och att sprututbytesprogram ökar narkotikaanvändning. Wiendeklarationen avvisar dessa påståenden bestämt och vädjar för organisationer, myndigheter och politiska beslutsfattare att vidta ändamålsenliga åtgärder mot hivspridning utan ‐ moralistiska förtecken.

Trots framsteg i form av mediciner som bromsar virusets förstörelse av de smittades immunförvar och ökade resurser för global tillgång till hivbehandling förvärras epidemiläget. Hiv fortsätter att spridas i oroande takt och antalet nysmittade överstiger kontinuerligt antalet patienter som kan erbjudas den livslånga livsuppehållande behandlingen.

Noaks Arks mediekontakter på plats på den internationella aidskonferensen i Wien:
Jukka Aminoff, verksamhetschef 070‐723 69 60
Karl‐Henrik Nanning, styrelseordförande 070‐911 61 17
Dr. Lars Moberg, redaktör för tidskriften Perspektiv på hiv: 070‐370 40 90

Hivorganisationen Noaks Ark verkar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner och verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. Noaks Ark finns i Norrbotten, Västerbotten, Gävleborg, Stockholm, Östergötland, Småland och Skåne.

Om oss

Hivorganisationen Noaks Ark verkar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner och verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. Noaks Ark finns i Luleå/Umeå, Gävleborg, Stockholm, Östergötland, Småland och Skåne.

Dokument & länkar