Internationella aidskonferensen i Wien - HIVVIRUSET KVAR I KROPPEN TROTS FLERA ÅRS BEHANDLING

Vid ett sammanfattande anförande om kunskapsläget vad gäller behandling mot hivinfektion konstaterades att dagens hivbehandling inte kan rensa kroppen ren från viruset. Nya behandlingsprinciper och nya preparat krävs för att hivinfektion ska kunna
botas.

‒ There is no such thing as undetectable levels of virus, konstaterade professor Sharon Lewis från Australien, som sammanfattade läget med den kliniska behandlingsforskningen för de över 26 000 delegater som samlats på den internationella aidskonferensen i Wien.

Därmed släcktes hoppet för många som hoppats på att hivpositiva som under flera år behandlats framgångsrikt med antivirala medel skulle kunna se fram emot ett liv utan bekymmer för att vara smittsamma för andra och utan rädsla för att hälsotillståndet förändras till det sämre.

För det första verkar dagens hivmediciner inte kunna stänga av produktionen av nya viruspartiklar helt och hållet. En replikation av nya virus fortgår på låg nivå oavsett hur väl behandlingen fungerar och oavsett hur länge en patient behandlats. Forskarna kalla detta residual virusreplikation.

För det andra har forskarna hittat ett flertal anatomiska reservoarer av virus i olika delar av kroppen, bland annat i hjärnan, mag‐ och tarmkanalen och könsorganen. Vid behandlingsuppehåll eller till exempel i samband med andra sexuellt överförbara infektioner kan reservoarcellerna börja utsöndra nya viruspartiklar.

En nyckelroll tror man spelas av T‐celler, en typ av vita blodkroppar som kan infekteras av hiv, och vilkas förstörelse är den huvudsaliga orsaken till att hiv förstör människans immunförsvar. En hivinfekterad T‐cell kan antingen vara i en aktiv fas och tillverka nya hivpartiklar eller i en vilande fas och då utgöra en latent
bärare av hivvirus. Dagens hivbehandling når inte det virus som ligger latent i inaktiva T‐celler. Dessa celler är dessutom extremt långlivade, och därför återgår virusmängden till samma höga nivåer även efter flera års framgångsrik behandling så fort patienten slutar ta sina mediciner.

Därför riktas hoppet nu mot substanser som skulle kunna aktivera latenta hivbärande celler och därmed få dem att exponera sitt virus för hivmedicinerna. Sådana preparat finns dock ännu inte ute på marknaden och ännu vet ingen om en sådan behandlingsstrategi kommer att lyckas.

Noaks Arks mediekontakter på plats på den internationella aidskonferensen i Wien:
Dr. Lars Moberg, redaktör för tidskriften Perspektiv på hiv: 070‐370 40 90
Jukka Aminoff: 070‐723 69 60
Karl‐Henrik Nanning: 070‐911 61 17

Om oss

Hivorganisationen Noaks Ark verkar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner och verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. Noaks Ark finns i Luleå/Umeå, Gävleborg, Stockholm, Östergötland, Småland och Skåne.

Dokument & länkar