Noaks Ark Östergötland startar hivtestning i Norrköping

Onsdagen den 11 juni kl 18.00-20.00 inviger vi på Noaks Ark Östergötland vår mottagning med snabbsvarstest för hiv. Välkommen att uppmärksamma detta tillsammans med oss! Mottagningen ligger i våra lokaler på Teatergatan 3 i Norrköping och blir Noaks Arks fjärde hivtestmottagning med snabbsvar i Sverige. Vi kommer att ha öppet för drop-in på onsdagar mellan kl. 17.30–19.30 med start 25 juni.

Noaks Ark Östergötland bedriver ett omfattande arbete för att förebygga hiv som bland annat innefattar psykosocialt stöd, telefonrådgivning och information och utbildning. Genom att erbjuda ett lättillgängligt hivtest hoppas vi bidra till att fler personer testar sig och att vi kan upptäcka hiv tidigt.

- Vi tror att vi på ett bra sätt kommer att nå ut till migranter, intravenösa missbrukare, män som har sex med män och även till dem som inte nås av information om möjligheten att testa sig gratis och anonymt i Sverige, säger Rickard Eriksson som är verksamhetsansvarig på Noaks Ark Östergötland och som också är en av dem som bemanna mottagningen.

Tidig upptäckt av hiv är viktig av flera anledningar. Smittsamheten för hiv är som störst de första månaderna efter smittotillfället vilket innebär att den som får sin diagnos sent är den som löper störst risk att föra hiv vidare till andra. En sen upptäckt medför även att man kan ha sjukdomssymptom utan att få rätt vård och behandling.

-Har man väl bestämt sig för att testa sig måste det vara enkelt. Blir det för krångligt finns det risk att man avstår eller väntar. Vi vet till exempel att många vill ha snabbsvarstester, men det är få mottagningar som erbjuder det idag. För många kan det även vara svårt att komma loss på dagtid, därför har vi valt att ha öppet kvällstid, säger Rickard vidare.

Testet är anonymt och resultatet meddelas inom 15 minuter. Snabbsvarstestteamet utgörs av professionell personal, sjuksköterskor, terapeuter och barnmorskor. Personalen är specialutbildad och omfattas av sekretess. I samband med testningen ges även rådgivning och information. Om testresultatet blir positivt, d.v.s. att antikroppar mot hiv i blodet kan påvisas, är det ett preliminärt svar. Ett ytterligare test måste då tas och analyseras på laboratorium. Noaks Ark hjälper då patienten till infektionskliniken och erbjuder fortsatt kontakt.

Obs! Ingen testning kommer utföras under invigningen den 11 juni.

Presskontakt

Rickard Eriksson, verksamhetsansvarig Noaks Ark Östergötland & Örebro län (Pressbilder på Rickard hittar du här)
Tel: 070-444 58 43, rickard.eriksson@noaksark.org

Hivtestning på Noaks Ark

Förutom i Norrköping (fr.o.m. 25 juni) kan du idag hivtesta dig på Noaks Ark Stockholm, Noaks Ark Syd i Malmö och Noaks Ark Småland & Halland (mottagning i Växjö). Vi arbetar enbart med snabbsvarstestning. För mer info: www.noaksark.org/hivtest

Så kan vi bli bättre på hivtestning

Mer snabbsvarstestning

Vid traditionell venprovtagning får patienten vänta i dagar för beskedet man oroar sig för. Med snabbsvarstestning får patienten beskedet inom femton minuter. Snabbsvarstestningens enkla logistik öppnar dessutom för flera sätt att göra testningen lättillgänglig, såsom ambulerande testningsenheter.

Fler aktörer och samverkan

För att öka tillgängligheten bör till exempel testning i större utsträckning kunna utföras av aktörer som har direkt kontakt med epidemiologiskt relevanta målgrupper

Noaks Ark arbetar för att minska spridningen av hiv och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra blodburna och sexuellt överförbara infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom ökad kunskap och opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. www.noaksark.org

Taggar:

Om oss

Hivorganisationen Noaks Ark verkar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner och verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. Noaks Ark finns i Luleå/Umeå, Gävleborg, Stockholm, Östergötland, Småland och Skåne.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

-Har man väl bestämt sig för att testa sig måste det vara enkelt. Blir det för krångligt finns det risk att man avstår eller väntar.
Rickard Eriksson