Noaks Ark Småland & Halland startar hivtestning med snabbsvar i Växjö

Fredag den 9 maj kl 15.00 - 17.00 inviger vi vår nya mottagning med snabbsvarstest för hiv - välkommen att uppmärksamma detta med oss! Mottagningen i Växjö blir Noaks Arks tredje hivtestmottagning med snabbsvar i Sverige och kommer att ha öppet för drop-in på måndagar mellan kl. 17.00–20.00 med start 12 maj.

Noaks Ark Småland och Halland bedriver ett omfattande arbete för att förebygga hiv som bland annat innefattar psykosocialt stöd, telefonrådgivning och informationskampanjer. Genom att erbjuda lättillgänglig hivtestning kommer vi kunna bidra till att fler personer testar sig och att vi blir bättre i Sverige på att upptäcka hiv tidigt.

- Vi hoppas och tror att vi kommer att nå ut till målgrupper som annars kanske inte hade testat sig och även till dem som inte nås av information om möjligheten att testa sig gratis och anonymt i Sverige, säger Elli Mokus som är verksamhetschef på Noaks Ark Småland & Halland och en av dem som kommer bemanna mottagningen.

Tidig upptäckt av hiv är viktig av flera anledningar. Smittsamheten för hiv är som störst de första månaderna efter smittillfället vilket innebär att den som får sin diagnos sent är den som löper störst risk att föra hiv vidare till andra. Sen upptäckt medför även att för många går omkring med sjukdomssymptom under längre perioder utan att få rätt vård och behandling.

-Har man väl bestämt sig för att testa sig måste det vara enkelt. Blir det för krångligt att få till det i det vardagliga livet avstår eller väntar man med att gå och testa sig. Vi vet till exempel att många vill ha snabbsvarstester men det är få mottagningar som erbjuder det idag. För många kan det även vara svårt att komma loss på dagtid, därför har vi valt en sen öppningstid, säger Elli.

Testningen är anonym och resultatet meddelas inom 15 minuter. Snabbsvarstestteamet utgörs av professionell personal, sjuksköterskor, terapeuter, sexolog och barnmorska. Personalen är specialutbildad och omfattas av sekretess. I samband med testningen ges även rådgivning och information.


Presskontakter
Elli Mokus, verksamhetsansvarig Noaks Ark Småland & Halland (Pressbilder på Elli hittar du här)


Hivtestning på Noaks Ark
Förutom i Växjö (fr.o.m. 12 maj) kan du idag hivtesta dig på Noaks Ark Stockholm och Noaks Ark Syd i Malmö. Senare i år kommer vi även kunna erbjuda hivtestning i Norrköping och Linköping. Vi arbetar enbart med snabbsvarstestning.


Så kan vi bli bättre på hivtestning

Mer snabbsvarstestning
Vid traditionell venprovtagning får patienten vänta i dagar för beskedet man oroar sig för. Med snabbsvarstestning får patienten beskedet inom femton minuter. Snabbsvarstestningens enkla logistik öppnar dessutom för flera sätt att göra testningen lättillgänglig, såsom ambulerande testningsenheter.

Fler aktörer och samverkan
För att öka tillgängligheten bör till exempel testning i större utsträckning kunna utföras av aktörer som har direkt kontakt med epidemiologiskt relevanta målgrupper.

Noaks Ark arbetar för att minska spridningen av hiv och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra blodburna och sexuellt överförbara infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos dem som lever med hiv och deras närstående. Genom ökad kunskap och opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och minska stigmatiseringen av sjukdomen.

www.noaksark.org

Taggar:

Om oss

Hivorganisationen Noaks Ark verkar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner och verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. Noaks Ark finns i Luleå/Umeå, Gävleborg, Stockholm, Östergötland, Småland och Skåne.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

-Har man väl bestämt sig för att testa sig måste det vara enkelt. Blir det för krångligt att få till det i det vardagliga livet avstår eller väntar man med att gå och testa sig. Vi vet till exempel att många vill ha snabbsvarstester men det är få mottagningar som erbjuder det idag. För många kan det även vara svårt att komma loss på dagtid, därför har vi valt en sen öppningstid, säger Elli.
Elli Mokus, verksamhetschef Noaks Ark Småland & Halland