Noaks Ark Syds sommarkampanj om hiv och testning i Skåne och Blekinge

Hiv berör många människor men uppmärksamheten i media är låg och kunskapsnivån hos allmänheten är långtifrån tillräcklig. Till exempel känner inte många till den extremt låga smittsamheten vid behandlad hiv. Det finns även grupper i samhället som sällan nås av information om möjligheten att hivtesta sig gratis och anonymt i Sverige. Hit hör migranter som kommer till Sverige i vuxen ålder. Dessa är några saker vi genom vår kampanj vill ändra på och vi kommer därför under sommaren att besöka  Malmö, Kristianstad, Helsingborg och Karlskrona under vecka 27 och 28 (29 juni – 10 juli). Vi kommer även att vara på plats på Malmö Airport med information till utlandsresenärer den 3 och 4 juli.

Målgrupp för kampanjen är alla som behöver eller vill veta mer om hiv och hivtestning, med särskilt fokus på migranter och utlandsresenärer. Vi vet att en relativt stor andel av nyupptäckta fall av hiv i Sverige finns i migrantgruppen och att många av dem får sin hivdiagnos sent, då behandling redan borde ha satts in. En stor andel av personer som lever med hiv i Sverige har fått smittan utomlands, så det är viktigt att nå utlandsresenärer med information om säkrare sex och testning, både före och efter resan.

-Sommarkampanjen är mycket viktig för oss på Noaks Ark Syd. Det är då vi är vi ute och marknadsför vårt arbete och uppmärksammar allmänheten om hiv idag, samt ökar medvetenheten kring testning, säger Anna Malm Christensen, projektledare för kampanjen och ansvarig för informations- och utbildningsverksamheten på Noaks Ark Syd. 

Tidig diagnos av hiv är viktigt av flera skäl. Ju tidigare effektiv hivbehandling kan sättas in desto mindre risk att immunförsvaret hinner ta skada, något som kan få följder för möjligheterna att leva ett fullgott liv med hiv. Då viruset är som mest smittsamt de första månaderna efter att man fått hiv är tidig upptäckt och behandling viktigt för att minska spridningen. Dagens hivbehandling är så effektiv att det går att få ned virusmängden till knappt mätbara nivåer. Då är överföringsrisken vid sexuella kontakter i det närmaste obefintlig.

Platser

Måndag 29/6 i Kristianstad. Utdelning av material och information om testning på stan kl. 10.00 – 16.00. Testning i Sensus lokaler på Nya Boulevarden 10 kl. 12.00–15.00.

Onsdag 1/7 i Malmö. Tält och informationsbord på Möllevångstorget kl. 10.00–18.00. Testning i Noaks Ark Syds lokaler på Barkgatan 11 kl. 16.00–19.00.

Torsdag 2/7 i Helsingborg. Utdelning av material och information om testning på stan kl. 10.00–16.00 Testning i Sensus lokaler på Billeplatsen 1 kl. 12.00–15.00.

Fredag och lördag 3-4/7 på Malmö Airport. Informationsbord i avgångshallen kl. 10.00–17.00

Lördag 4/7 på Festival Latino i Folkets Park i Malmö kl. 14:00 – 21.00.

Tisdag 7/7 i Karlskrona. Utdelning av informationsmaterial kl. 10.00 – 18.00

Presskontakt

Anna Malm Christensen, kampanjledare och ansvarig för informations- och utbildningsverksamheten på Noaks Ark Syd. Tel. 040-611 52 15, 0736-42 68 12; anna.christensen@noaksark.org

Information om kampanjen och pressbilder: www.noaksark.org/sommarkampanj

FAKTA OM HIV

Vad är hiv?
Hiv är ett virus som orsaker en kronisk men behandlingsbar infektion. Det finns idag inget botemedel men i Sverige fungerar medicineringen och behandlingen så bra att den som har hiv kan leva lika länge som vem som helst. En obehandlad hivinfektion är däremot livshotande. Därför är det viktigt att testa sig så att behandling kan sättas in så tidigt som möjligt.

Hur kan hiv överföras?
Risken att någon överför hiv till en annan människa är som störst de första månaderna efter smittillfället innan behandling kunnat sättas in. Då är virusmängden hög samtidigt som den som fått hiv ännu inte vet om det. Hiv kan överföras vid oskyddade anala, vaginala och orala samlag eller genom att dela injektionsverktyg med någon som har hiv. Viruset kan även överföras under graviditet, förlossning eller vid amning.   Hiv kan inte överföras vid sociala kontakter.

Vid behandlad hivinfektion
Dagens hivbehandling är så effektiv att det går det att få ned virusmängden till knappt mätbara nivåer. Då är överföringsrisken vid sexuella kontakter i det närmaste obefintlig.  Risken att hiv överförs vid graviditet eller förlossning är mycket låg om behandling sätts in i god tid. Hur risken ser ut vid delning av sprutor är mer oklart i dagsläget. Men bedömningen är att hivbehandling påtagligt minskar risken för överföring.

Skydda sig själv och andra
En person kan ha hiv och vara smittsam utan att veta om det. Kondom är ett bra sätt att skydda sig själv och andra mot hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Dela aldrig sprutor med någon.Testa dig om du är osäker och våga ställ frågan om din partner testat sig. Risken att föra hiv vidare till andra eller få hiv kan öka om du har en annan sexuellt överförbar infektion.

Hur vet man om man har hiv?
Det enda sättet är att göra ett hivtest. Det är gratis och du kan vara anonym. Du kan testa dig hos oss på Noaks Ark, infektionsmottagningar, sesammottagningar, ungdomsmottagningar, hudmottagningar, könsmottagningar, hos din gynekolog eller barnmorska.

Hivtestning på Noaks Ark
Vi erbjuder hivtest med snabbsvar (15 min) hos våra föreningar i Stockholm, Norrköping, Växjö och Malmö. www.noaksark.org/hivtest
Testmottagningar i hela Sverige: www.hivtest.nu

Hivorganisationen Noaks Ark verkar för en begränsning av hiv och dess följder för enskilda och samhället. Vi arbetar för ökat välbefinnande hos dem som lever med hiv eller är närstående och bedriver ett brett förebyggande arbete mot hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Genom opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och minska stigmatiseringen av sjukdomen. Noaks Ark finns i Luleå, Umeå, Sundsvall, Gävle, Stockholm, Östergötland/Örebro, Småland/Halland, Västra Götaland  och Skåne/Blekinge.


Taggar:

Om oss

Hivorganisationen Noaks Ark verkar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner och verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. Noaks Ark finns i Luleå/Umeå, Gävleborg, Stockholm, Östergötland, Småland och Skåne.

Prenumerera