Noaks Arks hivkampanj till Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå med start 10 juni

Hiv är en ständigt aktuell fråga som berör alla. Uppmärksamheten i media är dock över tid låg och kunskapsnivån hos allmänheten är långtifrån tillräcklig. Det finns även grupper i samhället som sällan nås av information om möjligheten att hivtesta sig gratis och anonymt i Sverige. Hit hör migranter som kommer till Sverige i vuxen ålder. Dessa är några saker vi genom vår sommarkampanj vill ändra på.

I år är det Noaks Ark Norra Norrland som ännu en gång sparkar igång Noaks Arks sommarkampanj, då vår gröna minibuss åker genom Sverige. Med start i Boden och Luleå den 10 juni drar kampanjen sedan vidare till Skellefteå (11/6) och Umeå (12/6) för att sedan fortsätta söderut.

Målgrupp för kampanjen är alla som behöver eller vill veta mer om hiv och hivtestning med särskilt fokus på migranter. Vi vet att en relativt stor andel av nyupptäckta fall av hiv i Sverige finns i just migrantgruppen och att många av dem får sin hivdiagnos sent, då behandling redan borde ha satts in. I år har vi på Noaks Ark Norra Norrland, för att bättre nå målgruppen, valt att till viss del förlägga kampanjen till skolor som genomför vuxenutbildning för migranter, till exempel SFI-kurser.

-Bland det viktigaste vi vill nå ut med är information om hivtestning i Sverige. Hur viktigt det är att veta sin status, särskilt om man tillhör en riskutsatt grupp. Vi märker att många av dem vi möter inte vet vart de ska vända sig för att göra ett hivtest, säger Christina Fräki, kommunikatör på Noaks Ark Norra Norrland.

Tidig diagnos av hiv är viktigt av flera skäl. Ju tidigare effektiv hivbehandling kan sättas in desto mindre risk att immunförsvaret hinner ta skada, något som kan få följder för möjligheterna att leva ett fullgott liv trots hiv. Då viruset är som mest smittsamt de första månaderna efter smitta är tidig upptäckt viktigt för att minska spridningen av hiv. Under den första tiden efter smitta är infektionen också vanligen okänd för bäraren. Samhällsekonomiskt leder tidig upptäckt till minskade sjukvårdskostnader.

Platser:

Boden 10/6 kl. 10-14, Lärcentrum, Hedenbrovägen 2.

Luleå 10/6 10-14, Vuxenutbildningen, Rektorsgatan 36.

Skellefteå 11/6, Medlefors folkhögskola, Medleforsvägen 2.

Umeå 12/6 Fridhemsgymnasiet, Fridhemsgatan 2.

För fullständig turnéplan med tider och platser för Noaks Arks sommarkampanj se vår hemsida: www.noaksark.org/sommarkampanj

Evenemanget ingår i en rikstäckande kampanj som genomförs av Riksförbundet Noaks Ark med finansiering från Folkhälsomyndigheten. Projektledare är Jeanne Masimango.

Presskontakter:

Christina Fräki, kommunikatör Noaks Ark Norra Norrland. Tel. 070-640 40 27

Monica Hultman, verksamhetsledare för Noaks Ark Norra Norrlands verksamhet i Västerbotten. Tel. 073-073 65 15

Jeanne Masimango, projektledare och ansvarig för migrantverksamheten på Noaks Ark Stockholm. Tel. 08-700 46 18

Noaks Ark Direkt 020-78 44 40. För frågor om hiv (smittvägar, skydd, testning etc.)

Riksförbundet Noaks Ark arbetar för att minska spridningen av hiv och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra blodburna och sexuellt överförbara infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom ökad kunskap och opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. www.noaksark.org

Taggar:

Om oss

Hivorganisationen Noaks Ark verkar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner och verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. Noaks Ark finns i Luleå/Umeå, Gävleborg, Stockholm, Östergötland, Småland och Skåne.

Prenumerera

Citat

-Bland det viktigaste vi vill nå ut med är information om hivtestning i Sverige. Hur viktigt det är att veta sin status, särskilt om man tillhör en riskutsatt grupp.
Christina Fräki