Förvärvet av Steri-Oss ger större synergier

Förvärvet av Steri-Oss ger större synergier I sin inledande presentation till Nobel Biocares kapitalmarknadsdag idag meddelade VD Jack Forsgren deltagarna att de beräknade synergieffekterna av förvärvet av det ledande amerikanska implantatföretaget Steri-Oss har överträffat såväl interna som externa estimat. "För lite drygt ett år sedan presenterade jag ett offensivt förvärv av konkurrenten Steri-Oss. Jag bedömde synergieffekterna uppgå till ca 70 miljoner kronor per år efter genomförd integration av de två företagen. Jag kan nu konstatera att förvärvet varit mycket framgångsrikt och att de kalkylerade samordningsvinsterna kommer att överträffas. Idag bedömer vi att förvärvet tillskapat resurser motsvarande 90 till 100 miljoner kronor per år med full effekt från och med år 2000", sa Jack Forsgren. Synergieffekterna kommer från såväl lägre kostnader genom samordning av distribution, administration och inköp/produktion, som förbättrade intäkter genom accelererad försäljning. Den gynnsamma försäljningsutvecklingn har bland annat möjliggjorts av samordningen av de två företagens säljkårer som inneburit en intensivare och effektivare kundbearbetning. Göteborg 1999-11-17 NOBEL BIOCARE AB Ytterligare upplysningar: Jack Forsgren, Verkställande direktör eller Mikael Kromli, Chef Ekonomi & Finans, Nobel Biocare AB, telefon 031 - 81 88 00. Nobel Biocare är ett innovativt, medicintekniskt företag som har sin kärnverksamhet inom tandimplantat och tandprotetik. Företaget världsledande ® ® produktsystem för tandimplantat Brånemark System och Steri-Oss har en global marknadsandel på ca 40 procent. ® Bolagets andra produktlinje Procera är en unik, patenterad CAD/CAM-baserad process för industriell tillverkning av tandprotetik. Systemet har med stor framgång lanserats i Nordamerika och delar av Europa. Nobel Biocare har ca 1.100 anställda och omsättningen 1998 uppgick till 1.310 MSEK. Huvudkontoret finns i Göteborg och tillverkning i Sverige och USA. Nobel Biocare har egna försäljningsbolag i ett 20-tal länder. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991116BIT00660/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991116BIT00660/bit0002.pdf

Om oss

Nobel Biocare är världsledande producent av innovativa, estetiska ersättningar för förlorade tänder med varumärkena Brånemark System®, Replace® Select och Procera® .Nobel Biocare har drygt 1.300 anställda och omsättningen 2001 uppgick till 2.663 MSEK. Huvudkontoret finns i Göteborg och tillverkning i Sverige och USA. Nobel Biocare har dotterbolag och filialer i 27 länder. Aktierna i moderbolaget Nobel Biocare Holding AG är noterade både på den schweiziska börsen SWX och Stockholmsbörsen.

Prenumerera

Dokument & länkar