Framgångsrik start Procera USA-produktion

Framgångsrik start för USA-produktion av Procera® AllCeram Den nya tillverkningsenheten i USA för Procera® AllCeram tandhättor har fått en gynnsam start. Redan idag levereras mer än hälften av volymen till de nordamerikanska dentallaboratorierna från den nya fabriken i Fair Lawn, New Jersey, som stod färdig i november 1999. Fabriken drivs i joint venture med Sandvik AB och invigs officiellt idag. USA är världens enskilt största dentalmarknad. Årligen tillverkas ca 30 miljoner tandhättor, vilket motsvarar 50% av den totala världsmarknaden. Merparten utgörs av s k singelhättor. Marknaden domineras idag av hantverksmässigt framställda tandhättor i metall och det är på denna marknad som Procera konkurrerar med sina unika och industriellt framställda tandhättor. - Genom etableringen i USA ökar vi leveransprecisionen avsevärt till våra kunder. Leveranstiden kommer att förkortas med 48 timmar och servicenivån till kund i USA och Kanada höjs väsentligt, säger Jack Forsgren, VD för Nobel Biocare. - Jag är övertygad om att vi nu snabbt kommer att öka våra marknadsandelar när den nya fabriken är på plats. Marknaden domineras idag av hantverksmässigt framställda tandhättor i metall och Procera® har utomordentliga möjligheter att framgångsrikt konkurrera med sina industriellt framställda tandhättor som har stora fördelar avseende passform, estetik och tillverkningskostnad, avslutar Jack Forsgren. Försäljningen på den nordamerikanska marknaden utgör mer än 60% av omsättningen i Procera. I september 1999 var årstakten 460.000 Procera® AllCeram hättor. I december hade årstakten ökat till mer än 500.000 hättor. Under fjärde kvartalet 1999 såldes också ett rekordstort antal Procera® Scanners till nya kunder och i USA var försäljningen den hittills högsta för ett enskilt kvartal. Scanners har hittills levererats till 22 länder. Produktionen av Procera® AllCeram bygger på en unik högteknologisk, IT- baserad process för individuellt designade produkter. Tillverkning sker förutom vid den nya fabriken i Fair Lawn, USA också i Stockholm. Den totala investeringen i USA-fabriken uppgår till drygt 40 MSEK, varav Nobel Biocare svarar för hälften. Göteborg den 12 januari 2000 NOBEL BIOCARE AB Ytterligare upplysningar: Mikael Kromli, Chef Ekonomi & Finans, Nobel Biocare AB, telefon 031- 81 89 80. Nobel Biocare är ett innovativt, medicintekniskt företag som har sin kärnverksamhet inom tandimplantat och tandprotetik. Företaget världsledande produktsystem för tandimplantat Brånemark System® och Steri- Oss® har en global marknadsandel på ca 40 procent. Bolagets andra produktlinje Procera® är en unik, IT-baserad process för industriell tillverkning av tandprotetik. Systemet har med stor framgång lanserats i 22 länder i Nordamerika, Europa och Sydamerika. Nobel Biocare har ca 1.100 anställda och omsättningen 1998 uppgick till 1.310 MSEK. Huvudkontoret finns i Göteborg och tillverkning i Sverige och USA. Nobel Biocare har egna försäljningsbolag i ett 20-tal länder. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/12/20000112BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/12/20000112BIT00290/bit0002.pdf

Om oss

Nobel Biocare är världsledande producent av innovativa, estetiska ersättningar för förlorade tänder med varumärkena Brånemark System®, Replace® Select och Procera® .Nobel Biocare har drygt 1.300 anställda och omsättningen 2001 uppgick till 2.663 MSEK. Huvudkontoret finns i Göteborg och tillverkning i Sverige och USA. Nobel Biocare har dotterbolag och filialer i 27 länder. Aktierna i moderbolaget Nobel Biocare Holding AG är noterade både på den schweiziska börsen SWX och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar