Jack Forsgren har per den 5 oktober 2001 formellt lämnat sitt styrelseuppdrag i Nobel Biocare AB

Jack Forsgren har per den 5 oktober 2001 formellt lämnat sitt styrelseuppdrag i Nobel Biocare AB. Forsgren har inte deltagit styrelsearbetet efter sin avgång som VD den 20 augusti 2001. Nobel Biocares styrelse består därefter av Ernst Thomke, ordförande, Jan Ekberg, Jan Kvarnström, Ernst Zaengerle, Heliane Canepa, verkställande direktör samt arbetstagarledamöterna Åke Andersson och Anne-Kristine Wilson. Göteborg den 5 oktober 2001 NOBEL BIOCARE AB Ytterligare upplysningar: Gunilla Ekholtz, Investor Relations, telefon 031-81 88 36. Nobel Biocare är ett innovativt, medicintekniskt företag som har sin kärnverksamhet inom tandimplantat och tandprotetik. Företagets världsledande produktsystem för tandimplantat, Brånemark System® och Steri-Oss har en global marknadsandel på ca 40 procent. Bolagets andra produktlinje Procera® är en unik, IT-baserad produktions- och affärsprocess för framställning av individuellt utformad tandprotetik. Systemet har med stor framgång lanserats i över 30 länder. Nobel Biocare har ca 1.200 anställda och omsättningen 2000 uppgick till 2.110 MSEK. Huvudkontoret finns i Göteborg och tillverkning i Sverige och USA. Nobel Biocare har egna försäljningsbolag i 25 länder. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00390/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00390/bit0002.pdf

Om oss

Nobel Biocare är världsledande producent av innovativa, estetiska ersättningar för förlorade tänder med varumärkena Brånemark System®, Replace® Select och Procera® .Nobel Biocare har drygt 1.300 anställda och omsättningen 2001 uppgick till 2.663 MSEK. Huvudkontoret finns i Göteborg och tillverkning i Sverige och USA. Nobel Biocare har dotterbolag och filialer i 27 länder. Aktierna i moderbolaget Nobel Biocare Holding AG är noterade både på den schweiziska börsen SWX och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar