Professor Per-Ingvar Brånemark utvecklar ny metod för tandimplantat i samarbete med Nobel Biocare

Nya tänder på en dag Professor Per-Ingvar Brånemark utvecklar ny metod för tandimplantat i samarbete med Nobel Biocare Den nya patenterade metoden som kallas Brånemark Novum innebär att en tandlös patient kan få nya tänder förankrade på en och samma dag. Under tre års tid har totalt 96 patienter behandlats av Per-Ingvar Brånemark och hans team med mycket goda resultat. En vetenskaplig studie över de kliniska resultaten kommer att publiceras inom kort. Patientenopereras på morgonen under lokalbedövning, tre titanfixturer fästs i käken och en basplatta monteras. Vid lunchtid kan tänderna börja byggas på titanfixturerna och redan på eftermiddagen kan patienten gå hem med sina nya tänder. Behandlingstiden hos tandläkaren halveras och därmed minskar kostnaderna för behandlingen. Till hösten kommer testfasen att utökas med ca 10 utländska kliniker. I Sverige kommer landstinget i Norrbotten att delta, där redan 9 patienter behandlats. Målet är att den nya metoden skall bli tillgänglig för större patientgrupper runt om i världen. Nobel Biocare planerar inleda kommersiell lansering tidigast hösten 2000. Göteborg 1999-05-07 NOBEL BIOCARE AB Ytterligare upplysningar: Carsten Browall, Vice verkställande direktör, Nobel Biocare AB, telefon 031-81 88 00. Nobel Biocare är ett innovativt, medicintekniskt företag som har sin kärnverksamhet inom tandimplantat och tandprotetik. Företaget världsledande ® ® produktsystem för tandimplantat Brånemark System och Steri-Oss har en global marknadsandel på ca 40 procent. Hittills har omkring 1 miljon patienter behandlats med dessa båda implantatsystem. ® Bolagets andra produktlinje Procera är en unik, patenterad CAD/CAM-baserad process för industriell tillverkning av tandprotetik. Systemet har med stor framgång lanserats i Nordamerika och delar av Europa. Nobel Biocare har drygt 1.000 anställda och omsättningen 1998 uppgick till 1.310 MSEK. Huvudkontoret finns i Göteborg och tillverkning i Sverige och USA. Nobel Biocare har egna försäljningsbolag i ett 20-tal länder. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/07/19990507BIT00350/bit0001.doc

Om oss

Nobel Biocare är världsledande producent av innovativa, estetiska ersättningar för förlorade tänder med varumärkena Brånemark System®, Replace® Select och Procera® .Nobel Biocare har drygt 1.300 anställda och omsättningen 2001 uppgick till 2.663 MSEK. Huvudkontoret finns i Göteborg och tillverkning i Sverige och USA. Nobel Biocare har dotterbolag och filialer i 27 länder. Aktierna i moderbolaget Nobel Biocare Holding AG är noterade både på den schweiziska börsen SWX och Stockholmsbörsen.

Prenumerera

Dokument & länkar