Tillkännagivande av 2014 års Nobelpris i fysiologi eller medicin

6 oktober 2014 klockan 11.30

Nobel Forum, Karolinska institutet, Campus Solna

För vidare information se www.nobelprizemedicine.org

Nobelförsamlingen, som består av 50 professorer vid Karolinska Institutet, utser Nobelpristagare i fysiologi eller medicin. Utredningsarbetet genomförs av dess Nobelkommitté. Nobelpriset har sedan 1901 belönat de forskare som gjort de viktigaste upptäckterna till mänsklighetens nytta.

Nobelpriset® är Nobelstiftelsens registrerade varumärke

Taggar:

Om oss

Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Alfred Nobels testamente ska priset delas ut till den som "har gjort den viktigaste upptäckt inom fysiologiens eller medicinens domän". Nomineringsprocessen går till så att Nobelförsamlingen utser ett arbetsutskott, Nobelkommittén, som sköter förarbetet. Företrädare för det internationella medicinska vetenskapssamhället inbjuds att nominera kandidater. Nobelkommittén bearbetar de inkomna namnförslagen innan den presenterar de ledande kandidaterna för Nobelförsamlingen. Nobelförsamlingen fattar beslut genom omröstning, vanligen den första måndagen i oktober. Priset delas ut för en upptäckt och är alltså inte en utmärkelse för en livslång insats inom vetenskapen. Upp till tre personer kan dela på ett Nobelpris. Priset delas inte ut postumt.

Prenumerera