Soljakten - högstadieelever tillverkar egna solceller

Vad är forskning? Hur forskar man? Är det verkligen kul att forska?

Nu på fredag, den 3 maj, går startskottet för Forskarhjälpen 2013. 25 högstadieskolor från hela Sverige kommer att delta i ett riktigt forskningsprojekt. Årets projekt heter Soljakten och kommer att röra sig i gränslandet mellan kemi och fysik och handla om solceller och hållbar energi. Soljakten är ett samarbete mellan Nobelmuseet och professor Lars Kloo och forskaren Jan Rosdahl vid avdelningen för Tillämpad fysikalisk kemi vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Tillgång till ren och billig energi är på väg att bli en av mänsklighetens främsta utmaningar. Många alternativ till förnybar energi diskuteras, men inget kan mäta sig med solljus. Mindre än en timmes solljus som träffar jordens yta är tillräckligt för att täcka hela världens årliga energibehov.

- Kan vi bara på ett ekonomiskt, miljömässigt hållbart och effektivt sätt fånga in en liten del av detta solljus och omvandla till elektricitet eller energirika molekyler så är problemet löst, men detta är lättare sagt än gjort, säger professor Lars Kloo.

Befintliga tekniker för att omvandla solens strålning är idag ännu dyra, ineffektiva eller miljömässigt tveksamma, men ny solcellsteknik är under utveckling. Den fotoelektrokemiska solcellen, eller Grätzel-cellen som den också kallas efter forskaren som utvecklade den, är ett alternativ för framtiden.
 
Forskarna arbetar systematiskt med att utforma och designa nya färgämnen för Grätzelcellerna. Men, kanske har något naturligt färgämne förbisetts som fungerar bättre än de konstgjorda? Forskarhjälpen 2013 går ut på just detta – forskarna behöver hjälp att hitta naturliga färgämnen som kan förbättra den fotoelektrokemiska solcellen.

Solcellsteknik har koppling till ett flertal Nobelpris i både fysik och kemi, och nu ska elever från 25 högstadieskolor, från Vellinge i söder till Kalix i norr, följa i Nobelpristagares fotspår. Uppgiften i projektet är att försöka hitta ett naturligt färgämne som kan göra Grätzelsolcellerna till en energikälla att räkna med i framtiden. Den 3 maj går startskottet för Forskarhjälpens tredje projekt Soljakten på Nobelmuseet i Stockholm. Projektet stöds av Stiftelsen för strategisk forskning.

Vill du veta mer om Forskarhjälpen?
Välkommen att träffa Nobelmuseet forskningschef och projektledare Katarina Nordqvist samt professor Lars Kloo från KTH och lärare från de deltagande skolorna fredagen den 3 maj kl 15:00 på Nobelmuseet.

Anmälan ditt till deltagande genom att skicka ett e-postmeddelande eller ring till Nobelmuseets forskningschef Katarina Nordqvist, e-post: katarina.nordqvist@nobelmuseum.se, tel 070-671 18 32.
 

På Nobelmuseet presenteras Nobelpristagarna och deras insatser, men även själva priset och Alfred Nobels arbete. Museets uppdrag är att vara framåtblickande och fånga upp Nobelpristagarnas fortsatta arbete och den samtida forskningen inom Nobelprisrelaterade ämnesområden. Nobelmuseet finns i Börshuset, Stortorget 2, Gamla stan, Stockholm. Se mer på www.nobelmuseum.se

Taggar:

Om oss

Om museet:På Nobelmuseet får du veta mer om Nobelpriset och Nobelpristagarna från 1901 fram till idag, liksom om Alfred Nobel och hans liv. Nobelmuseet vill sprida kunskap, väcka intresse och skapa debatt kring vetenskap och kultur genom kreativ pedagogik, modern teknik och elegant design.

Prenumerera

Media

Media