Datum för tillkännagivande av 2013 års Nobelpris och Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne

De Nobelprisutdelande institutionerna har fastställt följande dagar för tillkännagivande av 2013 års prisbeslut:

Måndagen den 7 oktober, kl. 11.30 tidigast
Nobelpriset i fysiologi eller medicin
Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet, Wallenbergsalen, Nobel Forum, Nobels väg 1, Stockholm

Tisdagen den 8 oktober, kl. 11.45 tidigast
Nobelpriset i fysik
Kungl. Vetenskapsakademien, Sessionssalen, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Onsdagen den 9 oktober, kl. 11.45 tidigast
Nobelpriset i kemi
Kungl. Vetenskapsakademien, Sessionssalen, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Fredagen den 11 oktober, kl. 11.00
Nobels fredspris
Norska Nobelkommittén, Norska Nobelinstitutet, Store Sal, Henrik Ibsens gate 51, Oslo

Måndagen den 14 oktober, kl. 13.00 tidigast
Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne
Kungl. Vetenskapsakademien, Sessionssalen, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Enligt tradition fastställer Svenska Akademien datum för tillkännagivandet av Nobelpriset i litteratur vid ett senare tillfälle.

Prisbesluten offentliggörs även på Nobelprisets officiella webbplats: http://nobelprize.org

Kontakt: Annika Pontikis, informationsansvarig, Nobelstiftelsen, annika.pontikis@nobel.se, 08 663 14 70

© Nobelstiftelsen 2013. Nobelpriset®, Nobelprize.org® och Nobelmedaljen är Nobelstiftelsens registrerade varumärken.

Taggar:

Om oss

Nobelstiftelsen är en enskild institution upprättad år 1900 på grundval av Alfred Nobels testamente vars främsta uppgift är att förvalta den förmögenhet, som genom testamentet ställts till förfogande för utdelning av Nobelpriset® i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur samt fred. Nobelstiftelsen har en bred informations- och museiverksamhet samt ansvarar för arrangemangen kring Nobelprisutdelningen, Nobelbanketten och Nobelveckan i december varje år.