Offentliggörande av 2007 års Nobelpris och Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne

Nobelstiftelsen meddelar härmed att de prisutdelande institutionerna har fastställt följande dagar för offentliggörandet av årets prisbeslut:

Måndagen den 8 oktober, kl. 11.30 tidigast
Nobelpriset i fysiologi eller medicin
Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet, Wallenbergsalen, Nobel Forum, Nobels väg 1, Stockholm

Tisdagen den 9 oktober, kl. 11.45 tidigast
Nobelpriset i fysik
Kungl. Vetenskapsakademien, Sessionssalen, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Onsdagen den 10 oktober, kl. 11.45 tidigast
Nobelpriset i kemi
Kungl. Vetenskapsakademien, Sessionssalen, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Fredagen den 12 oktober, kl. 11.00
Nobels fredspris
Den Norske Nobelkomiteen, Det Norske Nobelinstitutt, Store Sal, Henrik Ibsens gate 51, Oslo

Måndagen den 15 oktober, kl. 13.00 tidigast
Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne
Kungl. Vetenskapsakademien, Sessionssalen, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm


Enligt tradition fastställer Svenska Akademien datum för offentliggörande av Nobelpriset i litteratur senare.

Prisbesluten offentliggörs även på Nobelstiftelsens officiella hemsida: http://nobelprize.org.

2007 års Nobelpris blir 10,0 Mkr (2006: 10,0 Mkr), dvs. den samlade prissumman för de fem Nobelprisen (fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och fred) uppgår till 50,0 Mkr, vartill kommer 10,0 Mkr för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

För ytterligare information, kontakta Jonna Petterson, tel: 08-663 27 65 eller e-post: jonna.petterson@nobel.se.

Stockholm den 17 augusti 2007

NOBELSTIFTELSEN

Om oss

Nobelstiftelsen är en enskild institution upprättad år 1900 på grundval av Alfred Nobels testamente vars främsta uppgift är att förvalta den förmögenhet, som genom testamentet ställts till förfogande för utdelning av Nobelpriset® i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur samt fred. Nobelstiftelsen har en bred informations- och museiverksamhet samt ansvarar för arrangemangen kring Nobelprisutdelningen, Nobelbanketten och Nobelveckan i december varje år.